Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki akcjonariusza

  Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest dokonanie pełnej wpłaty należności, przepisy , jest jednak możliwość wydawania akcji po wpłaceniu 25% ( szczegóły przewidziane są w statucie spółki

  Podstawowym majątkowym uprawnieniem każdego akcjonariusza jest prawo do zysku spółki przeznaczonym przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść statusu spółki S.A

  Podstawowym dokumentem   regulującym prawa każdej spółki akcyjnej jest jej statut spółki akcyjnej. W systemach państw zachodnioeuropejskich przepisy regulują umowy założycielskie oraz tzw. statusy. Status spółki powinien:

  - być sporządzony w formie aktu notarialnego

  - pod rygorem nieważności

  - osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka Akcyjna

  Dla prowadzenia dużych przedsiębiorstw ,banków , tow.ubezpiecz. gdyż gromadzi wielki kapitał. oparciem jest kapitał zakładowy w wys. min. 100 tys. zł. podzielony na udziały zwane akcjami, które są ułamkową częścią kapitału akcyjnego. podlega wpisowi do rejestru handlowego i od momentu wpisu staje...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność członków zarządu

  WŁADZE SPÓŁKI

  zgromadzenie wspólników

  rada nadzorcza i komisja rewizyjna

  zarząd spółki

  Zarząd jest organem wykonawczym spółki:

  reprezentowanie spółki

  oprowadzenie jej spraw.

  Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

  Do zarządu mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do powstania spółki z o.o. potrzebna jest

  zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności)

  Powinna zawierać Firmę i siedzibę spółki

  Przedmiot działalności

  Określenie działalności spółki

  wniesienie całego kapitału zakładowego (różnica w stosunku do spółki akcyjnej)...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka Z o.o.

  Spółka z.o.o. – spółki te tworzone są tylko dla celów gospodarczych.

  a) dla powstania spółki i uzyskania przez nią osobowości prawnej  niezbędne jest:

  - zawarcie umowy spółki

  - wniesienie całego kapitału zakładowego

  - powołanie władz spółki

  - rejestracja w sądzie

  b) umowa spółki z.o.o. pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo - akcyjna

  Działalność spółki komandytowo- akcyjnej uregulowana została w art. od 125 do 150 w KSH.

  Sp. koman-akcyjna jest sp. osobową umożliwiającą prowadzenie przedsiębiorstwa po własną firmą w której zobowiązani spółki wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik komplementariusz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

  Kopmlementariusz – odpowiada za zobowiązania s-ki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,

  Komandytariusz – odpowiada za długi s-ki tylko do wysokości sumy komandytowej.

  Powstaje ona na skutek umowy m-dzy co najmniej dwoma wspólnikami, przynajmniej jeden musi odpowiadać za zobowiązania s-ki bez ograniczeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Grupuje przedstawicieli wolnych zawodów: adwokatów, lekarzy, architektów. każdy z partnerów odpowiada wobec klientów za usługi świadczone osobiście lub przez niego nadzorowane.(adwokat za aplikantów).regul. kodeksem cyw. potrzebny jest akt notarialny i wpis do rejestru(firma, adres, przed. działal. partnerzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura w p. gospodarczym

  Jest rodzajem pełnomocnictwa , jakie może być udzielone przez spółki prawa handlowego, podobnie jak pełnomocnictwo regulowane jest przepisami kodeksu handlowego i nie stwarza obowiązku działania po stronie prokurenta. Daje ona jedynie upoważnienie do działania w imieniu spółki. Od zwykłego...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt

Do góry