Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zakazy konkurencji

  Gospodarka rynkowa tworzy odpowiednie zabezpieczenia i możliwości tworzenia układów konkurencyjnych i sprzyjających konkurencji. Definicja - nie ma w ustawie. Przyjmuje się, że konk. to rywalizacja co najmniej 2 przedsiębiorców w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu, ale z jednoczesnym działaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenia publicznoprawne

  Obowiązki wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Chodzi tu o podatki, opłaty i inne należności finansowe nakładane przez państwo lub podmioty wykonujące zadania administracji publicznej. Dotyczy to (jeśli chodzi o przedsiębiorców):

  PODATKI

  a) państwowe

  Z pkt. widzenia dział. gosp. podatnikami...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia policyjno – administracyjne

  Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Celem wprowadzenia ograniczeń tych jest zapewnienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawach praktyk monopolistycznych

  Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów określają warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.

  Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie o zezwolenie

  Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia jest postępowaniem administracyjnym. Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem zezwalającym jest organ administracji rządowej lub organ jednostko samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie koncesyjne

  Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji jest postępowaniem administracyjnym. Zarówno udzielenie koncesji, jak i odmowa jej udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu następuje w drodze administracyjnej. Decyzja powinna zawierać wszystkie elementy, które są konieczne ze względu na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /5 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie ewidencyjne

  Do dnia 31 grudnia 2001 roku podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy. Wpisu do ewidencji...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencje państwowe

  Agencje państwowe posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową. Pełnią funkcje doradcze w stosunku do naczelnych organów administracji państwowej. Status prawny agencji państwowych jest zróżnicowany, niektóre funkcjonują jako zakłady budżetowe, a pozostałe działają w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki osobowe i kapitałowe

  Spółki odgrywają ważną rolę w stosunkach gospodarczych państw o gospodarce rynkowej. W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych, a także banków, instytucji ubezpieczeniowych itp.. Podstawę prawną działalności spółek...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa państwowe

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako: przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

  Przedsiębiorstwa państwowe tworzą:...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 025

  praca w formacie txt

Do góry