Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega stan wyższej konieczności?

  Stan wyższej konieczności - sytuacja, w której jakiemuś dobru prawnemu grozi niebezpieczeństwo, które od­wrócić można jedynie poprzez poświęcenie innego dobra korzysta­jącego również z ochrony prawnej. Źródło niebezpieczeń­stwa może być różne; może ono pochodzić od człowieka lub być od niego...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są warunki działania w obronie koniecznej?

  Obrona konieczna - nie popełnia przestępstwa kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach n a jakiekolwiek dobro chronione prawem. Obrona konieczna wyłącza bezprawność czynu zabronionego.

  Uzasadnienie przytaczane instytucji obrony koniecznej - "vim vi repllere licet" - siłą można...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /7 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie formy sprawstwa przewiduje KK

  Formy sprawstwa przewidywane przez KK:

  sprawstwo pojedyncze

  współsprawstwo

  sprawstwo kierownicze

  sprawstwo polecające

  Sprawstwo pojedyncze - najprostsza postać sprawstwa i najczęściej występująca. Jest określone w każdym przepisie. Sprawcą pojedynczym jest ten, kto sam...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się karalność podżegacza i pomocnika?

  Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

  Czynny żal. KK przewiduje bezkarność każdego współdziałającego, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie podżegania i pomocnictwa

  Podżeganie - odpowiada za podżeganie, kto chcąc aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. Istota podżegania polega na oddziaływaniu na psychikę drugiej osoby, w celu wzbudzenia w niej zamiaru dokonania czynu zabronionego. Podżegać można tylko konkretną osobę.

  Formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy przygotowanie przestępstwa jest karalne?

  Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

  Kodeks przewiduje karalność przygotowania do:

  wszczęcia wojny napastniczej

  ludobójstwa

  zamachu stanu

  zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych

  przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

  fałszowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie przygotowania przestępstwa z uwzględnieniem jego formy rzeczowej i osobowej

  Przygotowanie może być dokonane tylko umyślnie i to z zamiarem bezpośrednim.

  Dwa znamiona przygotowania przestępstwa:

  Podjęcie czynności mającej stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania.

  Podjęcie tych czynności w celu popełnienia czynu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się karalność usiłowania i kiedy zachodzi uchylenie karalności?

  Usiłowanie udolne - zagrożone jest taką sama kara jaka grozi za dokonanie czynu zabronionego.

  Usiłowanie nieudolne - sąd może wymierzyć karę:

  jak za dokonanie przestępstwa

  zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

  odstąpić od wymierzenia kary

  Czynny żal i odstąpienie:

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie usiłowania nieudolnego

  Usiłowanie nieudolne - odmiana usiłowania, dlatego musi wyczerpywać wszystkie znamiona usiłowania z modyfikacja wynikającą jedynie z istoty nieudolnego charakteru zachowania się sprawcy.

  Aby była mowa o usiłowaniu nieudolnym musi być:

  zamiar popełnienia czynu zabronionego

  zachowanie się...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest usiłowanie?

  Usiłowanie - odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Karane jest w każdym przypadku.

  Znamiona usiłowania:

  zamiar popełnienia czynu zabronionego (pozytywne)

  zachowanie będące...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt

Do góry