Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Ortodoksyjna teoria finansów publicznych

  Dominowała przez cały XIX w. do I wojny światowej aż do wielkiego kryzysu lat 1929 - 1933. Teoria ta zaleca aby budżet państwa był jak najmniejszy. Podwaliny tej teorii stworzył J.B. Say, który uważał że podatek jest ciężarem nie tylko z prywatnego ale i ekonomicznego punktu widzenia. Założenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać założenia teorii rewolucji Keynesowskiej

  Wielki kryzys lat 1929-1933 obalił przekonanie o samoczynnym kształtowaniu mechanizmu rynkowego. Założono konieczność ingerencji państwa w mechanizm rynkowy. Państwo nie może stać z boku wobec standardu życia społeczeństwa, bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, socjalnego i gospodarczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować neoliberalizm

  Przedstawicielem okresu powstawania kapitalizmu był Stanisław Kuznets. W swoim fundamentalnym dziele na temat wzrostu gospodarczego narodów zwraca uwagę na trudności roli jaką państwo odegrało w powstawaniu nowoczesnego wzrostu gospodarczego.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować teorie Lernera i Buchanana

  Teoria Lernera (neokeynesowska) - w opinii Lernera zasadniczym kryterium stosowania instrumentów fiskalnych po stronie dochodów i wydatków jest skuteczne działanie w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia oraz zapobiegania inflacji. Środkiem na to jest regulacja wydatków publicznych. Zaleca większe wydatkowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować teorię Wagnera i Hansena

  A. Wagner sformułował konieczność szerszej ingerencji państwa w mechanizm rynkowy, natomiast teoretyczne podstawy interwencji państwa w sferze produkcji rozwinął J.M.Keynes. Wagner stwierdził iż wraz z rozwojem społecznym władze publiczne zgłaszają popyt na coraz większe dochody wskutek rosnących...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się nauka o finansach publicznych

  Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Nauka o FP bada przyczyny dla których tworzy się fundusze publiczne, jak też różnorodne skutki jakie wywołuje ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy - przedmiot

  Wyróżniamy następujące źródła prawa pracy:

  - Konstytucja RP,

  - Ustawa zwykła,

  - Umowy międzynarodowe,

  - Rozporządzenia,

  - Akty prawa miejscowego,

  - Wewnątrz zakładowe źródła prawa (układy zbiorowe, porozumienia) i różnego rodzaju regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie młodocianych

  Młodocianym w rozumieniu KP jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  - ukończyli, co najmniej szkole podst.

  - przedstawia świadectwo lekarskie stwierdzające, ze praca...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa pracy

  1. Funkcja organizacyjna- organizuje życie w procesie pracy.

  2. Funkcja kształtująca postawy pracownicze- wykonywana jest za pomocą dwóch instytucji:

  a. pozytywnego oddziaływania, np. nagrody,

  b. środki negatywnego oddziaływania na postawy pracownicze, np. sankcje, kary, .

  3. Funkcja promocyjna-...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy

  Układ zbiorowy jest swoistym Kodeksem Pracy dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy bądź kilku pracodawców. Odgrywa niejednokrotnie ważniejsza role od obowiązującego innych pracowników w kraju Kodeksu Pracy. Zakładowy układ zbiorowy może, bowiem wprowadzać i w tym tkwi jego siła "regulacje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /6 185

  praca w formacie txt

Do góry