Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

  Normy ciężaru opodatkowania ( elementy konstrukcyjne podatku, ulgi podatkowe), czyli normy, które mają zastosowanie w opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla zwyczajnych ( pierwotnych) zasad wymiaru.

  Normy, które wyznaczają wzorce podstawy opodatkowania dla nadzwyczajnych procedur wymiarowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRAWO PODATKOWE

  Poprzez ogólne prawo podatkowe rozumie się przepisy aktów prawnych, które odnoszą się do wszystkich lub do większości podatków.

  W ujęciu szerokim to normy prawne zawarte w konstytucji oraz ustawach podatkowych i ustrojowych, odnoszących się do wszystkich lub większości podatków. Ogólne materialne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOŚĆ OPODATKOWANIA

  Rozumiana także jako równomierność. Polega na rozłożeniu ciężaru opodatkowania odpowiednio do zdolności płatniczej podatników. Mamy tu do czynienia z względną czy relatywną równością opodatkowania. Nie może być utożsamiana z równością podatkową.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNOŚĆ OPODATKOWANIA

  Można mówić powszechności w ujęciu szerokim- w odniesieniu do podatków w ogóle- wyraża się w postulacie, zgodnie z którym wszyscy (wszystkie podmioty) winni łożyć na pokrywanie wspólnych potrzeb i w granicach wyznaczonych tymi potrzebami, w takim stopniu w jakim określają to ustawy podatkowe.

  W ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI. SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA I PIONOWA

  Sprawiedliwość pozioma polega na nakładaniu takiego samego obciążenia podatkowego na podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji ( mające taką samą zdolność płatniczą).

  Sprawiedliwość pionowa polega na różnym traktowaniu pod względem podatkowym podmiotów znajdujących się w różnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY SOCJALISTYCZNE I ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI PODATKOWEJ

  Sprawiedliwość podatkowa to zasada materialna o znaczeniu aksjologicznym pełniąca szczególną rolę . Pojawia się w orzecznictwie, zwłaszcza konstytucyjnym.

  Jest ona realizowana poprzez powszechność i równość opodatkowania.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE A. WAGNERA

  Ujęte w 4 grupy:

  zasady polityki finansowej- wydajność i elastyczność

  zasady gospodarcze- ochrona majątku i kapitału jako ochrona źródeł podatku

  zasady sprawiedliwości- powszechność, równomierność poprzez nawiązanie do ekonomicznej zdolności płatniczej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE A. SMITHA

  Wyróżnił zasady :

  a. równość- w sensie obiektywnym, powszechność, likwidacja przywilejów różnych grup społecznych , proporcjonalność opodatkowania dochodów

  b. pewność- jawne i konkretne przepisy

  c. taniość, czyli:

  minimalizacja kosztów utrzymania administracji podatkowej

  ograniczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PODATKOWE

  Są to albo opracowane przez naukę postulaty pod adresem podatków i całego systemu podatkowego albo zasady uznane za szczególnie ważne dla systemu prawa podatkowego. Mają one źródło w historycznej i współczesnej myśli podatkowej. Uniwersalna klasyfikacja zasad, która uwzględnia zarówno historyczne jak i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podatków - FUNKCJA INFORMACYJNO - KONTROLNA

  Podatki, jak wszystkie wskaźniki finansowe, pozwalają na realizację funkcji kontrolnej. Stan realizacji dochodów budżetowych umożliwia ocenę stanu i kierunków rozwoju całej gospodarki.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /206

  praca w formacie txt

Do góry