Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje w zakresie ustalania i realizacji polityki wspólnotowej

   

  sprawowanie ogólnego kierownictwa politycznego we Wspólnotach

  uchwalanie budżetu

  zawieranie umów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje kreacyjne

   

  zmiana liczby członków KE

  przyjmowanie, sporządzonych zgodnie z propozycjami państw członkowskich. List członków Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, Komitetu Regionów i Trybunału Obrachunkowego

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje kontrolne

   

  wnoszenie skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa wspólnotowego

  wnoszenie skargi na bezczynność innych instytucji wspólnotowych

  stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwa członkowskie zasad na jakich ustanowiona jest UE oraz stwierdzaniu poważnego i stałego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej - kompetencje prawodawcze

   

  wydawanie aktów prawnych wymienionych w art.. 249 TWE oraz różnego rodzaju aktów nienazwanych

  wzywanie KE do podjęcia określonych działań oraz do wykonywania prawa inicjatywy prawodawczej

  delegacja uprawnień na rzecz KE

  zmiana postanowień traktatów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej

   

  RUE składa się z przedstawiciel państw członkowskich szczebla ministerialnego upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu, po jednym z każdego państwa. W posiedzeniach RUE bierze także udział przedstawiciel KE. Skład Rady nie jest stały i zmienia się w zależności od rodzaju spraw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Europejska

   

  O RE stanowi atr.4 TUE jest to jedyny organ Unii Europejskiej. Spotkania RE odbywają się w Brukseli co najmniej 2 razy w roku pod przewodnictwem szefa państwa lub rządu państwa członkowskiego, które przewodniczy Radzie. Spotkania przygotowują:

  organy krajowe państwa przewodniczącego

  Rada UE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria kopenhaskie

   

  Określają warunki jakie państwo musi spełnić, aby stać się członkiem UE:

  o charakterze politycznym – przestrzeganie zasad demokracji, rządów prawa, poszanowania praw człowieka i ochrona praw mniejszości narodowych

  o charakterze gospodarczym – istnienie sprawnej gospodarki rynkowej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia integracji ekonomicznej w kontekście rozwoju WE

  Strefa wolnego handlu- EWG

  Unia celna 1 lipca 1968

  Wspólny rynek koniec lat 70 XX wieku

  Rynek wewnętrzny JAE

  Unia gospodarcza i pieniężna etap realizacji rozpoczął się 1 lipca 1990 roku i trwa nadal

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelstwo Unii Europejskiej

   

  Zostało ustanowione przez Traktat z Maastricht w celu umocnienia ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich. Art.17 TWE mówi ze obywatelem UE jest każda osoba mająca przynależność do państwa członkowskiego. Obywatelstwo UE nie nakłada żadnych obowiązków na jednostkę. Katalog...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja wzmocnionej współpracy

   

  Traktat Amsterdamski wprowadził procedurę wzmocnionej współpracy(ang. enhanced cooperation), a Traktat Nicejski zezwolił na jej zastosowanie w ramach WPZiB. Wzmocniona współpraca w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, powinna służyć wartościom i interesom Unii Europejskiej jako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry