Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  CZY I DLACZEGO FINANSE PUBLICZNE MUSZĄ BYĆ REGULOWANE USTAWAMI?

  Obecnie wymóg zachowania ustawy dla uregulowania finansów publicznych stał się standardem konstytucyjnym. Do takiej regulacji przywiązuje się ogromną wagę wywodzi się to min. Ze względu na miejsce ustawy w hierarchii źródeł prawa, ustawy uchwal parlament który stanowi reprezentację społeczeństwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJE PRAWNOFINANSOWE

  Ze względu na sposób i miejsce określenia sankcje norm prawa finansowego sa dwojakiego rodzaju Jedne są wyrażone w przepisach prawa finansowego i odnoszą się tylko do zachowań wyrażonych w dyspozycjach norm prawa finansowego (np. sankcje podatkowe, dewizowe budżetowe)Pozostałe sankcje odnoszą się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE KONSTYTUCJI JAKO ŻRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

  Poprzez włączenie problematyki finansów publicznych do Konstytucji finansom publicznym została nadana odpowiednia ranga oraz podjęto próbę ich uporządkowania i wprowadzenia pewnych reglamentacji chroniących interesy publiczne. .Doczekaliśmy się zatem uregulowania ogólnych zasad gospodarowania przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY CZYNNE PRAWA FINANSOWEGO

  Wyróżniają się ze względu na ich funkcje i zadania które pełną w publicznej działalności finansowej W tym znaczeniu używa się najczęściej pojęcia administracji finansów publicznych Funkcją tej administracji jest realizowanie zadań państwa lub samorządu terytorialnego w dziedzinie gromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY BIERNE PRAWA FINANSOWEGO

  Mają uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnym i proceduralnym Te ostatnie na ogół nie mają charakteru samoistnego lecz stanowią konsekwencję istnienia uprawnień i obowiązków materialnych.

  Status prawnofinansowe wyznaczają p. w. Ich uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe wynikają one z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTY PRAWNE JAKO ELEMENT HIPOTEZY NORMY PRAWA FINANSOWEGO

  Hipoteza wskazuje adresata oraz określa warunki w których dyspozycja normy znajduje zastosowanie Warunkami sa więc stany faktyczne z którymi prawo łączy skutki prawne w postaci powstania ustania i zmiany uprawnień i obowiązków Fakty te nazywane są podatkowoprawnym stanem prawnym nie mają jednolitego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST DEFINICJA POJĘCIA „PRAWO FINANSOWE”?

  Definicja: jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie. Prawo finansowe wyrosło z prawa publicznego. Prawo finansowe powstało, aby normy dawały możliwość zbierania dochodów na późniejsze ich wydatkowanie.

  Akty prawne (źródła prawa finansowego):

  Konstytucja...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNY PODZIAŁ FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Na strukturę finansów składa się wiele poddziałów:

  organizacja finansowa państwa

  opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie ustawy budżetowej lub ustawy finansowej

  pobieranie dochodów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i pożyczek publicznych

  dokonywanie wydatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Fiskalna

  Redystrybucyjna

  To funkcja zasilania finansowego, która przejawia się głownie przez działanie prawa podatkowego. Jest tradycyjnie uznawana za podstawową, ale nigdy nie może funkcjonować w izolacji od pozostałych funkcji. Przez realizację tej funkcji, jednocześnie z nią dokonuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA BUDŻETOWA

  Dyscyplina budżetowa i odpowiedzialność za jej naruszenia

  To przekroczenie, które podlega różnego rodzaju karom porządkowym w formie upomnienia, nagany i kar pieniężnych.

  Karane jest uprzednie zaniechanie ustalenia należności budżetowych niezgodne z przepisami ich umarzanie, przekroczenie wydatków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt

Do góry