Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  ISTOTA I KLASYFIKACJA FUNDUSZY CELOWYCH

  Funduszem celowym->jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych a wydatki przeznaczone są na realizacją wyodrębnionych zadań.

  Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa to jest on państwowym funduszem celowym

  Jeżeli fundusz celowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

  Gosp pom ->jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo częścią jednostki budżetowej ( tzw. działalnością uboczną ). Winno być ono samowystarczające chociaż może otrzymywać dotacje przedmiotowe z budżetu.

  Gosp pom-> tworzy kierownik jednostki budżetowej po uzyskaniu zgody :

  w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

  Zakład Budżetowy -> jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną , nie posiada osobowości prawnej. Odpłatnie wykonuje swoje zadania, a ponadto co odróżnia go od jednostki budżetowej , to fakt, iż może on finansować swoje wydatki własnymi dochodami. W zasadzie powinien być samowystarczalny.

  Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

  Jednostka budżetowa-> jest najbardziej typową formą organizacyjną stosowaną w sektorze finansów publicznych. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu. Powyższą zasadę stosuje się zarówno do państwowych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYT WEWNĘTRZNY

  Oznacza kontrolę finansową w jednostkach sektora finasów publicznych dotyczącą proceśow związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowniem mieiem.

  Za organizację audytu wew jest odpowiedzialny kierownik jednostki natomiast koordynacjia kontroli finansowej i audytu wew...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA FINANSOWA

  Ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu realizowane sa uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe podmiotów biernych oraz w jaki sposób funkcjonuje system finansów publicznych .

  W każdym z tych obszaró kontrole finasową należy zorganizować i wykonywać inaczej wykonywana jest w róznych formach i przez liczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO SEKTORA

  Jednostki działają jako państwowe lub samorządowe osoby prawne i wobec tego w obrocie prawnym występują we własnym imieniu i na własną odp. Skarb Państwa nie ponosi odp za ich zobowiązania i na odwrot Prowadzą samodzielną gosp w zakresie określonym ustawowo i w tym celu zostaja wyposażone w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTO W POLSCE MOŻE SKUPOWAĆ I SPRZEDAWAĆ WALUTY OBCE

  Działalność kantorowa jako dził gospodarcza prowadzona na podstawie zezwolenia polegająca na kupowaniu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w ich kupnie i sprzedaży. Zezwolenie ma charakter licencji mogą prowadzić...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY PRAWO POLSKIE ZEZWALA NA WYWÓZ ZŁOTYCH ZA GRANICĘ

  Pierwszą grupę ograniczeń dewizowych dotyczą zakzau wywozu i wysyłania złota dewizowego i platyny dewizowej (o każdej wartości) oraz krajowych i zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczjącej 10 tyś euro.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZY NIEREZYDENTÓW DOTYCZĄ TE SAME OGRANICZENIA DEWIZOWE

  Ograniczenia ustawowe grupa druga dotycząca obrotu dewizowego z krajami trzecimi i tak m.in. zakaz dokonywania przez rezydentów na rzecz nierezydentów z krajów rtzecich darowizn mające za przedmiot wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicz zakaz przejmowania przez rezydentów od nierezydentów z krajów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt

Do góry