Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Referendum konstytucyjne w świetle ustawodawstwa polskiego

  Art. 235 ust. 6 K stanowi, że referendum może stać się elementem procedury zmiany Konstytucji, ale dopiero po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawy zmieniającej konstytucję i tylko przy spełnieniu dwóch przesłanek:

  Zmiana dotyczyć musi przepisów zawartych w rozdziałach I, II lub XII...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum w świetle ustawodawstwa polskiego

  Konstytucja przewiduje 4 rodzaje referendów:

  Ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (art. 125 K, ustawa z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym - uRO) – referendum to ma zawsze charakter fakultatywny, zawsze konieczny jest też bezpośredni związek z interesami Państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja referendum – jej rodzaje i znaczenie ustrojowe

  Referendum (losowanie ludowe) jest to forma demokracji bezpośredniej, polegająca na wypowiadaniu się wyborców, w formie głosowania, na tematy będące przedmiotem tego głosowania, a dotyczące spraw całego państwa lub jego określonej części. W prawie konstytucyjnym rozróżnia się pojęcia referendum...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje demokracji bezpośredniej

  Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych. Podstawowe formy demokracji bezpośredniej to:

  ogólne zgromadzenie wyborców – wywodzi się jeszcze z demokracji ateńskiej, ale...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada republikańskiej formy państwa

  Zasada republikańskiej formy rządu wyrażona jest w samej nazwie państwa (Rzeczpospolita Polska), w tytule konstytucji i przede wszystkim w jej instytucjach i urządzeniach. Oznacza ona, z jednej strony, wykluczenie jakiejkolwiek władzy dziedzicznej lub dożywotniej w państwie, a z drugiej, postulat...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ustroju społeczno - ekonomicznego

  Ustrój społeczno-ekonomiczny – całokształt dominujących w państwie stosunków produkcji oraz wynikająca z niego struktura klasowa społeczeństwa i stosunki między klasami społecznymi.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ustroju politycznego

  Ustrój polityczny – organizacja i metody działania władzy państwowej oparte na ideologii klasy panującej; zasadnicze znaczenie dla charakterystyki ustroju politycznego ma określenie suwerena władzy państwowej, organizacja i sposób wykonywania tej władzy oraz określenie pozycji jednostki wobec...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena Konstytucji z 1997 r.

  Solidarność i Kościół nawoływały do odrzucenia Konstytucji z 1997 r. solidarność, bo miała swój własny projekt Konstytucji, a Kościół chciał by w konstytucji zrealizowane zostały ich wszystkie postulaty (zrealizowano tylko ¾). Kryteria oceny Konstytucji:

  Nie może być zbytnio syntetyczna, ani...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany konstytucyjne w latach 1989 - 1997

  Zasadniczy cios poprzedniemu systemowi zadała pogarszająca się sytuacja gospodarcza i rosnąca aktywność Solidarności wspieranej przez grupy opozycyjnych intelektualistów. W 1989 r. dochodzi do tzw. Okrągłego Stołu. Rozmowy te przyniosły 3 ustalenia:

  przywrócono Solidarność do realnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja a prawo ponadnarodowe

  Prawo ponadnarodowe, to inaczej prawo unijne. W przypadku gdy konstytucja sprzeczna jest z prawem unijnym, to:

  Według większości – prawo unijne powinno mieć prymat nad konstytucją,

  Pogląd prof. Małajnego – normy te są równorzędne, wynika to z hybrydalnego charakteru Unii, która ma elementy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt

Do góry