Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zasada bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego

   

  Zasada ta wyraża się w stwierdzeniu, że norma prawa wspólnotowego tworzy sama, bez krajowych aktów transformujących ją do porządku wewnętrznego, prawa i obowiązki dla podmiotów indywidualnych.

  Zasada ta przyznaje obywatelom państw członkowskich UE status obywateli Europy na długo przed stworzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego

   

  Zgodnie z tą zasadą prawo wspólnotowe uzyskuje automatycznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa, bez potrzeby jego transformacji Owa zasada wynika bezpośrednio z samych postanowień traktatowych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje wspólnot UE do zawierania umów międzynarodowych – doktryna paralelizmu

   

  Wyraźna kompetencja Wspólnot do zawierania umów międzynarodowych ze skutkiem wiążącym państwa członkowskie dotyczy umów stowarzyszeniowych (art.310 TWE) i umów handlowych (art.133 TWE). W związku z tak lakonicznym uregulowaniem zewnętrznych kompetencji prawodawczych Wspólnot orzecznictwo ETS...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i charakter prawa wspólnotowego

   

  Cały dorobek prawa wspólnotowego łącznie z orzecznictwem ETS nosi miano acquis communautaire.( inaczej Porządek prawny UE – termin z języka francuskiego, który oznacza zbiór zasad prawnych obecnych Wspólnot Europejskich, jak również orzecznictwo .) Prawo pierwotne obejmuje umowne prawo międzynarodowe...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje nadane a kompetencje dorozumiane Wspólnot UE do stanowienia prawa

   

     

  Kompetencje nadane (kompetencje wyraźne) – państwa członkowskie przekazały Wspólnotom tyle uprawnień legislacyjnych należących dotychczas do ich organów prawodawczych, ile wynika w sposób bezpośredni z traktatów. Kompetencje Wspólnot do wydawania aktów prawa pochodnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Wspólnot UE do wydawania aktów prawnych na podstawie art. 308 TWE

   

  Kompetencje legislacyjne wynikające z tego przepisu określa się mianem kompletacjami blankietowymi lub dodatkowych. Zgodnie z art.308 „jeżeli działania wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach funkcjonowania wspólnego rynku, jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary kompetencji prawodawczych Wspólnoty – zasada kompetencji powierzonych

   

  Wyróżniamy dwa obszary legislacji Wspólnot:

  1. Kompetencje wyłączne (aktem charakterystycznym jest rozporządzenie)- państwa członkowskie przekazały organizacją wspólnotowym całość swoich kompetencji prawodawczych i nie mogą już stanowić w tej dziedzinie krajów aktów prawnych. Kompetencja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura konsultacji i zgody w UE

   

  1. Procedura konsultacji – ma swoje zastosowanie gdy TWE nakłada NA RUE obowiązek skonsultowania się z PE w przedmiocie projektu aktu wtórnego. PE wydaje opinię o charakterze niewiążącym. RUE może przyjąć projekt negatywnie zaopiniowany przez PE. Zaniechanie procedury konsultacji przez RUE z PE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet UE – charakterystyka ogólna, wykonywanie, kontrola wydatków

   

  Podstawowe wielkości całego budżetu wynikają z tzw. Perspektyw Finansowych, opracowywanych od 1988. Są to plany budżetowe, które określają główne elementy budżetu UE na okres 6 lat. Obecnie obowiązuje „Agenda 2000”

  Początkowo Wspólnoty były finansowane tylko ze składek państw członkowskich. RE w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces legislacyjny w Unii Europejskiej

   

  W procesie stanowienia prawa wtórnego nie ma jednego prawodawcę. Ze względu na udział i zakres kompetencji PE możemy wyróżnić następujące procesy prawodawcze:

  procedurę samodzielnego stanowienia prawa pochodnego przez KE

  procedurę samodzielnego stanowienia prawa pochodnego przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt

Do góry