Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Co oznaczają płynne rezerwy banków komercyjnych?

  Płynne rezerwy banków - depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (rezerwy obowiązkowe + rezerwy nadobowiązkowe). Środki wpłacone na rachunek w banku centralnym oraz gotówka w skarbcach banków źródło-finans, rezerwy obowiązują w 50%.

  Posiadanie płynnych rezerw - jest potrzebne do dokonywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje otwartego rynku, mechanizm ich działania

  Polityka otwartego rynku polega na tym, że B.C. jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych pap. wart. , przeważnie państwowych (weksle skarb.). B.C. zakupuje te pap wart. wg stopy zakupu (odebrania), a sprzedaje (doręczenie). Zakup pap. wart. z jednej strony powiększają aktywa B.C., z drugiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić politykę kursu walutowego w Polsce

  KURS WALUTOWY - liczba jednostek danej waluty jaką można nabyć za jednostkę innej waluty.

  Rodzaje kursów walutowych:

  1) Kursy centralnie wyznaczane przez NBP, codziennie na podstawie obniżonej miesięcznie ( od 8.01.1996 o 1%) złotowej wartości koszyka walut. Koszyk walut: 45% dolar USA, 35% marka...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego?

  Do instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego zalicza się: politykę rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku oraz polityka zmian stopy redyskontowej, dzięki którym Bank Centralny może wpływać na płynne rezerwy banków komercyjnych.

  Polityka rezerw obowiązkowych- utrzymanie rezerw w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /5 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cele polityki pieniężnej banku centralnego?

  BANKI CENTRALNE - jednostki państwowe lub podporządkowane państwu o różnym stopniu autonomii, w zależności od państwa; warunkiem ich skuteczności jest niezależność. Bank Centralny jest jednostką zwierzchnią nad innymi bankami, nie jest jednostką komercyjną.

  Funkcje BC:

  a) centralny bank państwa:...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić funkcje banku centralnego

  Funkcje banku centralnego :

  a/ centralnego banku państwa :

  formułowanie polityki pieniężnej,

  organizacja procesu rozliczeń rachunków,

  współodpowiedzialność za politykę dewizową i kursy walut,

  zarządzanie rezerwami dewizowymi,

  obsługa kursowo-rozliczeniowa jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo depozytów bankowych?

  Bezpieczeństwo lokat bankowych - w Polsce utworzono Państwowy Fundusz Gwarancyjny, depozyty są gwarantowane :

  do 1000 ECU = 100%

  1000 - 3000 ECU = 90%

  Gwarancje mają : BGŻ, PKO BP, PKO SA.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są główne problemy bankowości w Polsce?

  - Niskie kapitały,

  Brak banków z kapitałem własnym powyżej 1 mld US$,

  Polskie banki w rankingu VII`95 wg angielskiego czasopisma :

         a) BGŻ 64 mln $ -> 421 miejscu

         b) Bank Handlowy w Warszawie

  Polskie banki są 30-krotnie mniejsze od banków japońskich i 12-krotnie od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są granice koncentracji kredytów w Polsce?

  Granice koncentracji kredytów - Polska `89

  a/ Suma kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy lub grupie związanej finansowo < 15% sumy niepodlegających podziałowi funduszy własnych i zgromadzonych w bankach kredytów.

  b/ Wieklość kredytu udzielona na podstawie jednej umowy nie wyższa niż 10% sumy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza współczynnik bezpieczeństwa banku?

  Ustalenie współczynnika wypłacalności banku jest najbardziej istotną dyrektywą EWG w zakresie zabezpieczenia wypłacalności banków, zabezpieczenia przed ryzykiem. Współczynnik wypłacalności jest określony relacją zaangażowania kredytowego banku łącznie z pozycjami pozabilansowymi do środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt

Do góry