Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj czynności bankowe

  Czynności bankowe

  a) zastrzeżone:

  - przyjmowanie wkładów (terminowych i żądanie);

  - prowadzenie rachunków bankowych;

  - udzielanie kredytowi gwarancji bankowych;

  - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;

  - emitowanie bankowych papierów wartościowych.

  b) banki poza wykonywaniem czynności  bankowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Komisji Nadzoru Bankowego

  określanie zasad działania banków, zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych gromadzonych przez klientów,

  nadzorowanie banków z zakresie przestrzegania przepisów prawa, statutu oraz obowiązujących je norm finansowych,

  dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i funkcje nadzoru bankowego

  Podstawową rolą nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zapewnienie zgodności działania banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku, a także przepisami...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień wady i zalety anglosaskiego systemu bankowego

  Zalety:

  1. nadanie kluczowej roli rynkom akcji i obligacji przedsiębiorstw

  2. sprzyjanie działaniu inwestorów instytucjonalnych

  3. pobudzenie innowacji finansowych

  Wady:

  1. oparcie finansowania podmiotów gospodarczych na anonimowym rynku papierów wartościowych

  2. nastawienie na częste zmiany partnerów, co...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień wady i zalety niemiecko - japońskiego systemu bankowego

  Zalety:

  finansowanie podmiotów gospodarczych na podstawie indywidualnych umów kredytowych

  długoterminowe finansowanie miedzy bankiem a korporacją przemysłową m.in. poprzez krzyżowanie udziałów kapitałowych

  stymulowanie powstawania silnych banków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zasady, na jakich oparta jest działalność banku

  Samodzielność banków (oznacza autonomię banku, ale nie działanie bez ograniczeń)

  - zakres i rodzaje ograniczeń nakładają przepisy prawa bankowego

  - wynikające z potrzeby zachowania bezpieczeństwa depozytów klientów

  - z potrzeby ukierunkowywania działalności banków, współdziałanie z organami...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola banków w gospodarce

  Rozwój banków na przełomie wieków sprawił, iż przejmują one szereg czynności w zakresie gospodarki finansowej zarówno od przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Rozwój gospodarczy kraju przyczynia się do tego, że banki mają coraz więcej klientów korzystających z ich usług. Obecnie każdy przeciętny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje ryzyka bankowego?

  Działalność banku w zakresie transformacji środków będących w dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności.

  1. Występuje zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów, niż zostało to...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są opcje?

  Posiadacz umowy typu “opcja” ma prawo, ale nie jest zobowiązany, sprzedać lub kupić daną wartość po określonym kursie w ramach ustalonego czasu, w ustalonym terminie. Za to prawo kupna płaci sprzedawcy nie podlegająca zwrotowi cenę opcji. Sprzedawca opcji zobowiązuje się przekazać lub przejąć...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają transakcje future?

  “Futures” to zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru lub papieru wartościowego o określonej jakości i ilości, według aktualnej ceny giełdowej.

  Ponieważ zobowiązania te są wykorzystywane na giełdzie terminowej w formie standaryzowanego kontraktu, zawsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt

Do góry