Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

  Kontrakt najmu rzeczy (locatio conducio rei) miała miejsce gdy wynajmujący wydawał najemcy rzecz do czasowego używania w zamian za określony czynsz. Wynajmujący odpowiadał za wady fizyczne i z tytułu ewikcji oraz ponosił koszty utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku oraz miał prawo zastawu na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja - pojęcie i rozwój historyczny

  Cesja polegała na przeniesieniu wierzytelności przez wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza). Nie wymagała ona, rzecz jasna zgody dłużnika. Cedent odpowiadał wobec cesjonariusza tylko za istnienie wierzytelności, nigdy za jej ściągalność. Umowa ta prowadziła do zajęcia przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność bonitarna - pojęcie

  Własność bonitarna, nazywana także pretorską powstawała wskutek przeniesienia własności res mancipi przy użyciu tradycji. Własność kwirytarna (obejmująca ruchomości i grunty italskie), wynikająca z prawa cywilnego, pozostawała wtedy przy pozbywcy, jednak gdyby chciał on dochodzić swego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Corpus iuris civile

  Corpus iuris civilis to stworzona w średniowieczu nazwa kodyfikacji justyniańskiej wraz z nowelami.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie sprawy bez zleceń

  Miało ono miejsce gdy ktoś nie mając obowiązku zarządzał interesami innej osoby lub tymi które pozostały po jej śmierci, nie mając żadnego obowiązku prawnego. Gestorem mógł być wyzwoleniec, lecz mogło to być działanie z własnej inicjatywy (sua sponte), od późnej republiki do tego typu spraw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo przyrostu (testamentowe)

  Prawo przyrostu (ius adcrescendi) powstawało przy mnogości spadkobierców, gdy jeden z nich odrzucił swoją część spadku, zmarł wcześniej lub stracił zdolność do dziedziczenia. Jego część przypadała w procentowych częściach pozostałym spadkobiercom, stosownie do ich własnych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga windykacyjna

  Skarga windykacyjna (rei vindicatio) nazywana także wydobywczą przysługiwała właścicielowi kwirytarnemu o zwrot utraconej rzeczy, można ją było zastosować wobec jej posiadacza. Aby móc z niej korzystać, należało udowodnić swoje prawo własności do rzeczy, najłatwiej było uczynić to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie beztestamentowe w kodyfikacji justyniańskiej

  Justynian I w Nowelach z 548 roku n.e. uregulował ostatecznie dziedziczenie beztestamentowe, opierając się na pokrewieństwie kognacyjnym. Prawo do spadku mieli w kolejności:

  a/. krewni zstępni (descendenci), miała tu zastosowanie zasada reprezentacji.

  b/. rodzeństwo i krewni wstępni (ascendenci), w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj zdolności majątkowej syna

  To czy syn posiadał jakikolwiek majątek, zależało od tego czy podlegał władzy ojca czy też był sui iuris. Jako niepodlegający tej władzy, nabywał własność na każdej rzeczy otrzymanej, zarobionej czy też zdobytej w każdy inny, zgodny z prawem, sposób. Jeżeli pozostawał jednak pod władzą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki i odpowiedzialność stron w kontrakcie kupna - sprzedaży

  Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio-venditio) miał miejsce gdy jedna strona chciała sprzedać rzecz i przenieść na drugą posiadanie, druga natomiast zapłacić uzgodnioną cenę. Jeżeli zapłatą był towar to wg prawa była to zamiana. Za Justyniana wprowadzono instytucję "nadmiernego uszczerbku"...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt

Do góry