Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  In iure cessio - sposób nabycia własności

  Był to pozorny proces, umożliwiający zmianę właściciela. W procesie tym nabywca twierdził, że jest właścicielem rzeczy, a sprzedawca milczał lub zgadzał się z nim, nabywano w ten sposób własność kwirytarną.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułka z fikcją

  Formułka z fikcją (formula ficticia) zawierała element nieprawdziwy w opisanym stanie faktycznym, który sędzia musiał uznać za istniejący (np. nakaz potraktowania cudzoziemca jak Rzymianina ).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delikty - prawo cywilne

  Delikt (delicta) było to przestępstwo prywatne godzące w czyjś interes osobisty bądź majątkowy. Z deliktem wiązała się grzywna (poena), której mógł dochodzić poszkodowany za pomocą skargi penalnej. Za delikty uważano: kradzież (furtum), rabunek (rapina), bezprawne wyrządzenie szkody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie solidarne

  Zobowiązanie solidarne powstawało gdy zaistniała mnogość wierzycieli lub dłużników, lecz spełnienie świadczenia przez jednego bądź jednemu powodowało jego pełne spełnienie. Wyróżnia się zobowiązania solidarne bierne (wielu dłużników) i czynne (wielu wierzycieli).

  Istniało tutaj prawo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancypacja jako sposób nabycia własności

  Mancypacja była to czynność stanowiąca początkowo wymianę towaru na odważony kruszec. Następnie ewoluowała i stała się czynnością pozorną, w niektórych przypadkach. Aby stać się właścicielem rzeczy mancypowanej należało uchwycić ją ręką.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zdolności prawnej obywateli rzymskich

  Zdolność prawną mieli tylko ludzie wolni, lecz mogli jej mieć różny zakres. Sytuację tą określano jako status i była ona różna w zależności od wolności, obywatelstwa, stanowiska w rodzinie. Jeśli chodzi o wolność, mieli ją tylko wolni lecz dzielili się oni na wolnych od urodzenia (ingenui) i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones civilis i honoraria

  Actiones civiles (skargi cywilne) pochodziły z prawa cywilnego, natomiast actiones honorariae pochodziły z edyktów pretora i edyla kurulnego. Te ostatnie nadawały często sankcje stanom faktycznym nie chronionym prawem cywilnym, często tworzono były przez modyfikacje prawa cywilnego np. formułka z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie formułki w procesie

  W formułce pretor nakazywał sędziemu zasądzenie bądź uwolnienie pozwanego, w zależności czy podane w formułce okoliczności zostaną uznane w postępowaniu dowodowym za prawdziwe czy też nie. Najprostsza formułka składała się z intentio czyli żądanie powoda i condemnatio czyli upoważnienia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty bezimienne

  Od okresu klasycznego istniejące kontrakty okazały się niewystarczające w stosunku do nowych operacji bezgotówkowych, które rozwinęły się w związku z dewaluacją pieniądza. Nie posiadały one własnych nazw, a chronione były dzięki prawu pretorskiemu. Wykonanie zobowiązania przez jedna stronę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współwłasność - powstanie, pojęcie

  Współwłasność (communio pro indiviso) powstawała np. na skutek dziedziczenia. Rzecz dzieliła się na części idealne (1/2,1/4) lecz nie oznaczało to podziału rzeczy lecz prawa własności do niej. Każdy z współwłaścicieli mógł swobodnie dysponować swoją częścią: sprzedać, zastawić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /644

  praca w formacie txt

Do góry