Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Pierwotne sposoby nabycia prawa własności

  Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny, albo w sposób pierwotny. Do pierwotnych sposobów zaliczamy:

  1. zasiedzenie (usucapio) ???

  2. zawłaszczenie (occupatio)

  3. przetworzenie (specificatio)

  4. połączenie i zmieszanie (accessio, confusio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja (traditio)

  Tradycja to wydanie rzeczy w znaczeniu sensu largo. W znaczeniu sensu stricto był to sposób przenoszenia władzy nad rzeczami przez wydanie ich z ręki do ręki. Tradycję zaliczano do instytucji iuris gentium. Odnosiła się tylko do res corporales.

  Wydanie rzeczy powodowało powstanie dzierżenia, nabycie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancypacja (macipatio)

  Mancypacja pierwotnie była formalnym aktem kupna-sprzedaży, dokonywanym w obecności 5 świadków, pełnoprawnych obywateli rzymskich oraz trzymającego wagę (libripens), który odważał kruszec (głównie miedź). Z chwilą pojawienia się pieniądza bitego, wymiana towaru za pieniądz odbywała się poza aktem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodne sposoby nabycia prawa własności

  Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny – przy udziale poprzedniego właściciela w drodze „przeniesienia własności” – albo w sposób pierwotny – niezależny od czyichkolwiek uprawnień poprzednich.

  Do pochodnego sposobu nabycia własności ma zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współwłasność (communio pro indivisio)

  Współwłasność – jest to współudział większej liczby osób w prawie własności na jednej rzeczy. Każdy ze współwłaścicieli miał swój udział określony w sposób „idealny”, w postaci ułamka uprawnienia do całości. Był to więc podział prawa do rzeczy, a nie rzeczy samej. Współwłaściciel swoją...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje własności rzymskiej

  Własność kwirytarna (dominium ex iure Quiritum) – własność uznana i chroniona wg prawa cywilnego. Dostępna była tylko dla obywateli rzymskich. Przedmiotem jej mogły być tylko grunty położone w Italii, ruchomości np. niewolnicy. Nabyć ją było można na res mancipi tylko przez mancipatio i in iure...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie własności

  W Instytucjach Gaiusa, a także w wypowiedziach jurystów, które zostały umieszczone w Digestach, nie można znaleźć definicji „prawa własności”. Jedyna próba znajduje się w Instytucjach justyniańskich, gdzie określa się własność jako pełne władztwo na rzeczą (plena in re potestas).

  Własność...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona posiadania

  Pretor chronił posiadaczy udzielając im interdyktów, które były środkami ochrony pozaprocesowej.

  Interdykty retinendae possessionis służyły do ustalenia, który z przeciwników „utrzyma się” przy posiadaniu rzeczy spornej:

  interdykt uti possidetis dotyczył posiadania nieruchomości; przy posiadaniu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne posiadania

  Władztwo faktyczne sprawowane fizycznie (corpore) i w określonym zamiarze (animo) pociągało za sobą doniosłe skutki prawne:

  możliwość nabycia – poprzez ciągłe posiadanie rzeczy przez czas określony prawem – prawa własności

  osobna ochrona posiadania tzw. ochrona posesoryjna.

  Skutki...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje posiadania

  Possessio civilis – władztwo faktyczne sprawowane corpore, ale z wolą podobną do woli właściciela tzn. z zamiarem zatrzymania rzeczy posiadanej wyłącznie dla siebie (animus possidendi) i w oparciu o podstawę uznaną przez prawo cywilne. Takie posiadanie wywierało doniosłe skutki w sferze prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 602

  praca w formacie txt

Do góry