Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Towar i cena w kontrakcie sprzedaży

  Towar – wszelkie rzeczy materialne i prawa majątkowe nie wyłączone z obrotu, także cudze, przyszłe – kupno rzeczy spodziewanej emptio rei speratae (plony) – z warunkiem zawieszającym – ważny gdy rzecz zaistniała, w odróżnieniu od emptio spei – kupna nadziei (losu loteryjnego) ważna od razu – charakter...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt sprzedaży

  Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chirographa i syngrapha

  Pisemne skrypty dłużne:

  chirographum – zobowiązanie pisemne podpisane przez jedną stronę – dłużnika;

  >

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowania stypulacji

  Najczęściej o spondeo – przyrzeczenie, później inne słowa: promittis, dabis, facies – mogące być wypowiadane przez nie będących obywatelami rzymskimi, co rozszerzyło stypulację. W prawie poklasycznym osłabiono formalizm stypulacji, prawo justyniańskie wprowadzając cautio – pisemne zaświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zastawu a prawo rzeczowe zastawu (pignus)

  Kontrakt zastawu ręcznego pignus– realny, dłużnik (zastawca) oddawał pewną rzecz wierzycielowi (zastawnikowi) w posiadanie (bez używania) z zastrzeżeniem oddania jej w razie spłacenia długu. Zastawnik posiadał rzecz i korzystał z ochrony posesoryjnej, czas posiadania (do zasiedzenia) biegł jednak na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Precarium

  Podobne do użyczenia – bezpłatne oddanie rzeczy ruchomej, nieruchomej lub prawa w używanie (najczęściej ziemi) z możliwością odwołania w każdej chwili. Przeciwko wadliwemu prekarzyście przysługiwał interdictio de precario, natomiast prekarzysta wobec osób trzecich chroniony był posesoryjnie. W prawie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne rodzaje depozytu

  Obok zwyczajnego kontraktu przechowania:

  depozyt konieczny (depositum necessarium) – zawierany w sytuacji przymusowej (pożar), gdy rzecz jest oddawana w przechowanie z przymusu osobie przypadkowej – ew. skarga deponenta opiewała na podwójną wartość rzeczy dla szczególnego ukarania nieuczciwego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka morska

  Udzielana właścicielowi statku dla importu, później także dla eksportu i naprawy statku. Dłużnik zobowiązany był do jej zwrotu i odsetek (nie wymagających specjalnej umowy – wystarczyła nieformalna) pod warunkiem przybycia statku do miejsca przeznaczenia (warunek zawieszający). Określano trasę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty nienazwane (contractus innominati)

  Kontrakty nienazwane – umowy nie mieszczące się w ramach określonych kontraktów, nie dają się zakwalifikować do sztywnych kontraktów stricti iuris, a także mniej formalnych realnych i konsensualnych – bonae fidei. Były to umowy nieformalne, głównie o wzajemne świadczenie, nie należące do ww. grup ani do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty konsensualne

  Umowy uznawane i zaskarżalne na podstawie samego porozumienia consensus, nie wymagały spełnienia innych warunków (wręczenia rzeczy, formułki słownej itp.) ograniczone jednak tylko do czterech przypadków: kontraktów (bonae fidei)

  kupna-sprzedaży emptio venditio,

  najmu locatio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry