Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje egzekucji

  Rodzaje egzekucji:

  Osobista - w procesach legisakcyjnych zwana legis actio per manus iniectionem ( przez nałożenie ręki ) – przeprowadzana była przez wygranego powoda . Więził pozwanego przez 60 dni , zaś w ostatnim okresie przetrzymywania musiał wyprowadzać go na targ i ogłaszać publicznie należną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie egzekucyjne w prawie rzymskim

  Postępowanie egzekucyjne (następstwo : wyroku zasądzającego, uznania roszczenia przez pozwanego, przysięgi powoda) rozpoczynało się jeśli pozwany w ciągu 30 dni od zasądzenia nie zaspokoił roszczeń.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby podważania wyroku

  Z uwagi na brak hierarchii sądownictwa rzymskiego ,istniał jeden sposób podważenia wyroku , a mianowicie pretor na podstawie posiadanego imperium , za pomocą środka nadzwyczajnego tzw. restitutio in integrum mógł anulować wyrok w przypadku stwierdzenia sfałszowania dowodów lub przekupienia sędziego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wyroku

  Wyrok ustalał ostatecznie stan prawny między stronami. Jego konsekwencje to:

  formalna prawomocność wyroku (stronom nie przysługiwało odwołanie od wyroku)

  materialna prawomocność wyroku (wyłączała możliwość wniesienia powtórnej skargi w tej samej sprawie, poprzez albo niewyrażenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrok i jego treść

  Wyrok kończył postępowanie procesowe. Sędzia podawał go ustnie , bez konieczności podawania motywów jakie wpłynęły na jego treść. W wyroku sędzia ustosunkowywał się do żądania zawartego w formułce procesowej lecz w treści orzeczenia zgodnie z zasadą condemnatio pecuniara zasądzał pozwanego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones arbitrariae

  Była to skarga arbitralna, z dodatkowym upoważnieniem dla sędziego. Do skarg tych należały wszystkie actiones in rem . W formułce ( pomiędzy intentio, a condemnatio), pretor umieszczał odpowiednią klauzulę („jeśli zgodnie z twą oceną nie zwróci, względnie nie okaże – zasądź”) uzależniającą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kondemnacji pieniężnej

  Zgodnie z tą zasadą ( condemnatio pecuniara ) nawet w przypadku procesu o wydanie rzeczy lub wykonanie zobowiązania , sędzia zasądzał pozwanego tylko na zapłacenie pewnej kwoty pieniężnej. Pamiętać jednak należy , że wysokość tej kwoty określał powód.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluris petitio (res, tempus, locus, causa)

  Pluris petitio czyli nadmierne żądanie . W przypadku gdy powód posługiwał się formułką z zawartym w intentio ściśle określonym żądaniem ( intentio certa ), ryzykował przegranie całego procesu gdyby w fazie apud iudicem okazało się, że żąda od pozwanego:

  więcej niż się należało ( res...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sędziowskiej oceny dowodów

  Ocena materiału dowodowego należała do niczym nie skrępowanego uznania sędziego. Mógł on , bez względu na rodzaj dowodów , uznać za prawdziwe tylko te , które trafiały mu do przekonania. Była to zasada sędziowskiej oceny dowodów.

  W trakcie procesu formułkowego, sędzia mógł wysnuć wniosek o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki dowodowe w prawie rzymskim

  Środki dowodowe, jakimi posługiwały się strony to:

  świadkowie (przede wszystkim )

  dokumenty

  opinie biegłych

  oględziny

  niekiedy również przesłuchanie stron

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt

Do góry