Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakt estymatoryjny

  Umowa – wręczenie rzeczy drugiej osobie celem jej sprzedania po oznaczonej cenie innej osobie (znalezienie kupca). Druga osoba miała zapłacić cenę lub oddać rzecz w razie nie sprzedania. Zaskarżalność w chwili wręczenia rzeczy. Uzyskanie wyższej ceny sprzedaży było zarobkiem przypadającym drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja i klasyfikacja kontraktów nienazwanych

  Klasyfikacja justyniańska:

  do ut des – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać inną (zamiana)

  do ut facias – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać wykonania czynności (facere) (darowizna z polecenia),

  facio ut des – wykonanie czynności by w zamian uzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie kredytowe

  Specjalne rodzaje kontraktu zlecenia: prowadzenia procesu, często między dłużnikami solidarnymi lub dłużnikiem głównym a poręczycielem (skarga ze zlecenia służyła do realizacji roszczeń z tytułu regresu), mandat kredytowy (zlecenie kredytowe)– polecenie zleceniodawcy wypłacenia pieniędzy osobie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Rhodia de iactu

  Umowa najmu dzieła – o przewóz - morski lex Rhodia de iactu, przewoźnik odpowiadał za winę – wynagrodzenie szkód utraty i uszkodzenia przewożonego towaru, pasażer dodatkowo mógł się zabezpieczyć przez umowę (receptum) dodatkowej dbałości przewoźnika na zasadzie custodia za powierzone rzeczy. Za szkody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt najmu dzieła

  Kontrakt najmu usług – locatio conductio operarum – pracujący locator zobowiązywał się wykonać dla conductor(a) pewne usługi w zamian za wynagrodzenie pieniężne pensio. Konieczne było zgodne porozumienie stron i oznaczenia płacy. Przedmiotem najmu usług mogły być tylko proste prace niewykwalifikowane...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem – dzierżawa – podnajem

  Najem - kontrakt konsensualny zawarty pomiędzy wynajmującym a najemcą, o oddanie określonej indywidualnie rzeczy do używania w zamian za czynsz – merces, pensio i zobowiązanie zwrotu w określonym terminie.

  Dzierżawa – przy dzierżawie istniała możliwość uiszczania czynszu w naturze; dzierżawa nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje najmu. Locatio conductio

  Rodzaje najmu:

  najem rzeczy – locatio conductio rei,

  najem usług – locatio conductio operarum,

  najem dzieła – locatio conductio operis,

  Strony – oddający w najem rzecz, usługi, dający materiał (locat) na wykonie dzieła – locator, strona przeciwna – conductor. Najem był umową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy dodatkowe do kontraktu sprzedaży

  Zmiana lub uzupełnienie kontraktu kupna-sprzedaży umowami dodatkowymi pacta adiecta:

  lex commissoria – klauzula przepadku, możliwość rozwiązania kontraktu jeśli kupujący nie zapłaci ceny do określonego terminu,

  in diem addictio - zastrzeżenie lepszej oferty, możność odstąpienia od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne i wady fizyczne

  Odpowiedzialność za wady fizyczne – stopniowy rozwój, odrębne uregulowania ogólne i edykty edylów kurulnych w odniesieniu do kupna-sprzedaży niewolników i zwierząt na targach.

  prawo cywilne – odpowiedzialność za zapewnienia i obietnice dicta et promissa lub zatajone wady – dolus

  edykty – handel...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewikcja

  Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu). Nie odpowiadał jeżeli kupujący przegrał spór z właścicielem, ale nie odebrano mu posiadania rzeczy; albo jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt

Do góry