Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Ograniczenia zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek

  Dzieci (infantes) – w czasach nadjawniejszych te które nie umiały mówić , a od Justyniana te , które nie ukończyły 7 roku życia nie posiadały zdolności do czynności prawnych w ogóle.

  Niedojrzali (impuberes) – dziewczęta od 7 do 12 , a chłopcy od 7 do 14 roku życia mieli ograniczone zdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zdolności do czynności prawnych

  Zdolność do czynności prawnych, polega na możliwości składania i przyjmowania takich oświadczeń woli, które wywołują skutek prawny. Istniały w prawie rzymskim cztery czynniki ograniczające tę zdolność.

  wiek , występowały tu jeszcze cztery przedziały ( dzieci, niedojrzali, dojrzali, dojrzali...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacje i fundacje

  Fundacje –piae causae – powstawały w V i VI wieku. Związane były z agendami Kościoła. Były to odrębne majątki pozostające pod nadzorem biskupów. Głównie były to szpitale, przytułki, a środki na utrzymania pochodziły z darowizn.

  Korporacje znane były już od Ustawy XII Tablic , mając jednak...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawne w prawie rzymskim

  Osoby prawne w prawie rzymskim mogły być albo zespół osób (stowarzyszenia, korporacje), albo masa majątkowa (fundacje, zakłady ) którym prawo nadaje podmiotowość prawną. Szczególny charakter tego prawa objawia się w tym, że wierzytelności i prawa rzeczowe np. stowarzyszenia nie są prawami osób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna osób alieni iuris

  Sytuacja prawna osoby alieni iuris była w sferze stosunków majątkowych podobna do sytuacji niewolnika. Osoba podlegająca pater familiae pozbawiona była zdolności majątkowej, więc wszystkie jej nabytki stanowiły własność zwierzchnika. Zakres zdolności majątkowej w przypadku osoby alieni iuris poszerzał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby sui i alieni iuris

  Osoby sui iuris , to takie które nie podlegały w rodzinie niczyjej władzy, a alieni iuris podlegały męskiej zwierzchności (np. syn)

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powinowactwo

  Powinowactwo (affinitas), jest wzajemnym stosunkiem powstałym w wyniku zawarcia małżeństwa łączącym jednego małżonka z krewnymi drugiego. Powinowatym był więc krewny małżonka lub małżonek krewnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quod generationes, tot gradus

  Zasada według której rzymianie mierzyli stopnie pokrewieństwa.

  Quod generationes, tot gradus znaczyło , że o bliskości pokrewieństwa decydowała liczba urodzeń potrzebnych do tego, aby dane pokrewieństwo powstało.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognacja

  Naturalne więzy krwi tworzące tak zwane pokrewieństwo kognacyjne.

  Kognacja w przeciwieństwie do agnacji powstawała również ze strony matki.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnacja i kognacja

  Różnica między tymi pokrewieństwami, polegała na tym, że krewnym agnacyjnym można się było stać bez pokrewieństwa naturalnego. Mogło ono powstać tylko ze strony ojca bo tylko mężczyzna mógł dzierżyć pater familias. Kognacja powstawała również ze strony matki.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt

Do góry