Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Nabycie własności przez połączenia rzeczy (accessio)

  Nabycie własności przez połączenie rzeczy do innej, stającej się jej częścią składową i własnością jej właściciela rzeczy głównej: (1)nieruchomość do nieruchomości lub (2) ruchomość do nieruchomości, a także (3)dwóch ruchomości.

  Ad 1 przymulisko alluvio, powiększenie czyjegoś gruntu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iusta causa traditionis

  (istota czynności poprzedzającej tradycję jest wola np. darowizny)

  Causa traditionis – przyczyna wynikająca z czynności prawnej zawartej przed dokonaniem tradycji, a zobowiązującej do przeniesienia własności. Samo wręczenie nie musiało powodować przeniesienia własności, a nawet posiadania (np...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja jako sposób przeniesienia własności

  Tradycja – traditio, nieformalne przeniesienie własności, oparte na ius gentium, w prawie klasycznym polega na przeniesieniu posiadania od poprzednika na następcę, w następstwie uzasadnionej, zgodnej woli, a przyczyna dokonania tradycji musiała być słuszna – iusta causa traditionis.

  Konieczne było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodne nabycie własności

  Nabycie pochodne prawa własności (lub innego prawa majątkowego) od poprzedniego właściciela (tylko od prawnego) zgodnie z zasadą nemo plus iuris ad alium transferre potaest, quam ipse habet.

  Sposobami pochodnymi były: mancypacja , in iure cessio, tradycja (w prawie justyniańskim pozostała jedynie tradycja).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tzw. elastyczność własności

  Koniec istnienia ograniczeń wspomnianych wyżej powodował automatyczne przywrócenie pełni władztwa nad rzeczą – tzw. elastyczność własności. Dodatkowo właściciel w procesie nie musiał wykazywać pełnych uprawnień władztwa nad rzeczą, należało udowodnić istnienie ograniczenia prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia własności

  Ograniczenia własności mogły nastąpić ze względu na interes publiczny (przepisy budowlane, komunikacyjne, sanitarne) lub interes sąsiada - prawa sąsiedzkie (wymagało to tolerowania immissiones szkodliwych wpływów z gruntu sąsiedniego), czy też przez samoograniczenie władztwa przez dopuszczenie innej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres uprawnień właściciela

  Prawo własności dawało pełne władztwo nad rzeczą - plena in re potestas nie ograniczone co do treści, ograniczenia mogły wynikać jedynie z okoliczności zewnętrznych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność kwirytarna i bonitarna

  Własność kwirytarna (dominium ex iure Quiritium) – na mocy prawa cywilnego, przysługująca obywatelowi rzymskiemu, zarówno na res mancipi (nabytych przez mancipio i in iure cessio), jak i res nec mancipi – przez tradycję.

  Własność bonitarna (pretorska) – nabyta przez osoby, które nie stawały się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quasi possessio iuris (jakby posiadanie prawa)

  Ochroną posesoryjną (w prawie klasycznym i poklasycznym) objęto także ograniczone władztwo nad rzeczą cudzą w swoim interesie. Traktowano taką osobę jako jakby posiadacza prawa, uzasadniające korzystanie z cudzej rzeczy (służebności przechodu, użytkowania). Pretor dawał ochronę takiemu prawu nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdykty posesoryjne

  Rodzaje interdyktów:

  retinendae possessionis – dla zabezpieczenia naruszonego posiadania, (utrzymania posiadania):

  uti possidetis – ochrona posiadania nieruchomości, przysługiwał posiadaczowi ad interdicta(pyt 217) który był nim w chwili wydania interdyktu, jeżeli występujący o interdykt...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry