Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Koloni

  Koloni byli to dzierżawcy gruntów rolnych, ludzie osobiście wolni. Wraz z postępującym kryzysem systemu niewolniczego byli oni coraz bardziej przywiązywani do ziemi. W IV wieku przybrało to charakter prawny , a koloni wytworzyli odrębną kategorię społeczną. Pozbawieni zostali prawa opuszczania gruntu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personae in mancipio

  W mancipium mogło być oddane dziecko przez swego ojca. Było ono praktykowane w okresie republiki , stanowiło formę okresowego wynajmu usług syna czy córki obcej osobie celem np. przyuczenia do zawodu.

  W okresie klasycznym zachowało się jako skutek wydania dziecka pokrzywdzonemu celem odpracowania szkody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby półwolne

  Wszystkie te osoby, które z przyczyn innych niż wyzwoleńcy mieli ograniczony zakres wolności nazywane były osobami półwolnymi. Byli to: dłużnik , który uległ egzekucji osobistej i dostał się do prywatnego więzienia wierzyciela, osoba wykupiona z niewoli do czasu odpracowania sumy wykupu. Częściej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo patronatu

  Dotyczyło wyzwoleńców w sferze prywatnoprawnej . Określało wzajemny stosunek między wyzwalającym, a wyzwalanym. Wyzwolony był zobowiązany do szacunku i posłuszeństwa, z tego też powodu nie mógł pozwać patrona przed sąd bez zgody pretora. W ogóle niedopuszczalne było wniesienie skargi infamującej jak...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

  Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e - zastrzegała wyzwalanie testamentowe tylko określonej liczby niewolników. Właściciel, w zależności od posiadanej liczby niewolników mógł ich wyzwalać w proporcjach: 2-10 – połowę; 10-30 – jedną trzecią; 30-100 – jedną czwartą; 100-500 – jedną piątą. Większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawowe ograniczenia wyzwoleń niewolników

  Pod koniec okresu republiki liczba wyzwoleń – manumissio – gwałtownie wzrosła, co zagrażało czystości etnicznej Rzymian. Skłoniło to cesarza Augusta do wydania ustaw ograniczających wyzwolenia.

  Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e., Lex Aelia Sentia z 4r. p.n.e. i Lex Junia Norbana z 19r. p.n.e.

  Dwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latini Iuniani

  Kategoria ludzi zamieszkująca Imperium . Po nadaniu im obywatelstwa rzymskiego (lex Iulia et Plautia Papira z 89 r. ) latinias- lako obywatelskie pośrednie między rzymskim, a peregrinitas nada była jako przywilej (Latini Iuniani) w stosunku do peregrynów.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna wyzwoleńców

  Wyzwoleni na prawie cywilnym otrzymywali wolność i obywatelstwo rzymskie, ale jako wyzwoleńcy ( libertini) mieli węższe prawa publiczne niż wolno urodzeni (np. nie mieli dostępu do urzędów), a wyzwoleni na prawie pretorskim również i prawa prywatne.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wyzwolenia niewolników

  Wyzwolenie niewolnika to manumissio. Odbywać się mogło na różne sposoby. Głównymi, były:

  manumissio vindicta – dokonywana w obecności pretora, właściciela i osoby trzeciej, która za zgodą właściciela oświadczała, że niewolnik jest osobą wolną;

  manumissio censu - przez wpisanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peculium castrense i quasi castrense

  Za cesarza Augusta filius familias otrzymał czynną zdolność majątkową . Mógł on od tej chwili zatrzymać dla siebie wszystko to co otrzymał w związku ze służbą wojskową, w ramach peculium castrense. Syn mógł tym majątkiem dowolnie rozporządzać nie wyłączając z tego darowizn i rozporządzeń na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt

Do góry