Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Testament i kodycyl

  Kodycyl – pismo, które spadkodawca mógł skierować do każdej z osób otrzymującej jakąś korzyść majątkową z testamentu lub beztestamentowo zawierające wszelkie rozporządzenia ostatniej woli z wyjątkiem ustanowienia dziedzica i wydziedziczenia. Mógł być potwierdzony w testamencie codicilli confirmati...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść testamentu

  Testament – jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci w określonej formie – ustanawiające dziedzica (i dodatkowe postanowienia – zapisy, ustanowienie opiekuna wyzwolenia). Sporządzający testament spadkodawca - zwany był testatorem.

  O ważności testamentu decydowały:

  brak...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powołanie do spadku – pojęcie i podstawy

  Spadkobiercą – heres mogła stać się tylko osoba powołana do spadku – co dawało jej podstawy prawne do objęcia spadku. Powołanie do spadku – mogło nastąpić: na podstawie ważnego testamentu (dziedziczenie testamentowe); na podstawie ustawy – (dziedziczenie ustawowe - beztestamentowe); przeciw testamentowe...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesja uniwersalna i syngularna w prawie spadkowym

  Sukcesja uniwersalna – nabycie ogółu praw majątkowych oraz długów (jako samoistnych pozycji, a nie jako pomniejszających prawa – można dziedziczyć same długi jeśli spadkodawca nic innego nie pozostawił). Niektóre kategorie długów gasną jednak z chwilą śmierci spadkodawcy (długi i niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie i spadek

  Dziedziczenie – przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na spadkobierców jako spadek. Heres wchodzi w całość stosunków prawno-majątkowych spadkodawcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hereditas i bonorum possessio

  Hereditas – dziedziczenie ustawowe - cywilne

  Bonorum possessio – zapobieganie bezpańskim spadkom przez rozszerzenie grona spadkobierców beztestamentowych także pokrewieństwo kognatyczne. Pierwotnie było to nadanie rzeczy spadkowych dziedzicom ustawowym, dla usprawnienia działania prawa cywilnego – bonorum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje dziedziczenia

  Prawo spadkowe – dotyczy majątku pozostałego po zmarłym. Rodzaje dziedziczenia:

  hereditas – cywilne prawo spadkowe U XII T- dziedziczenie testamentowe, ustawowe (beztestamentowe – pokrewieństwo agnatyczne) oraz przeciwtestamentowe;

  bonorum possessio – dziedziczenie „pretorskie”...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuratela – pojęcie, rodzaje, zastosowanie

  Kuratela miała na celu zwłaszcza pomoc w prowadzeniu spraw majątkowych.

  Cura furiosi – nad chorymi umysłowo wg U XII T – krewni agnatyczni albo gentylowie chorego, w prawie klasycznym mogli być powoływani ustawowo, ale nie w testamencie. Cura prodigi – U XII T; później pretor ustanawiał dekretem kuratorów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby powołania opiekuna

  Powołanie opiekuna mogło nastąpić:

  drogą testamentową przez pater familias– tutela testamentaria

  opieka ustawowa (wedle U.XII T.) -tutela legitima – przy braku testamentu opiekunem był najbliższy agnat męski, a przy jego braku – gentyl – członek rodu,

  tutela dativa – w razie braku...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przysposobienie dziecka według prawa rzymskiego

  Adopcja adoptio – przyjęcie innej osoby do rodziny i pod władzę. Dwa rodzaje adopcji:

  przysposobienie adoptio – czynność prawna (adoptujący i ojciec); w prawie przedjustyniańskim – drogą potrójnej mancypacji (syna – córkę lub wnuka wystarczyło raz mancypować) (osób alieni iuris) i utraty przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt

Do góry