Prawo rzymskie /642 prac/

 • Ocena brak

  Dziedzicznie przeciwtestamentowe

  Dziedziczenie przeciwtestamentowe miało na celu ograniczenie całkowitej swobody w dysponowaniu prywatnym majątkiem dla ochrony interesów najbliższej rodziny. Dopuszczono możliwość obalenia testamentu i dziedziczenia opartego na zasadach beztestamentowych lub jedynie dopuszczenie do dziedziczenia osób w tym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie pogrobowców

  Pojawienie się po sporządzeniu testamentu jeszcze jednego dziedzica (suus) (małżeństwo cum manu lub adopcja dziecka) powodowało nieważność testamentu (testamentum ruptum). Najbardziej skomplikowana była sytuacja pogrobowca postumus suus – dziecka urodzonego po śmierci ojca, gdy nie można było zmienić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedzicznie beztestamentowe małżonków w prawie rzymskim

  W U XII T dzieci i żona in manu dziedziczyli wedle głów (in capita). Prawo pretorskie - dziedziczenie unde vir et uxor - w razie braku pretensji do spadku przez spadkobierców z klas pretorskiego dziedziczenia beztestamentowego – pretor udzielał bonorum possessio małżonkowi. Zasada ta prawdopodobnie zachowała...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie ab intestato według prawa justyniańskiego

  Zmiany podczas pryncypatu zmierzały do „kognatycznego” dziedziczenia.

  Wyłącznie kognatyczne pokrewieństwo w dziedziczeniu wprowadziło ustawodawstwo justyniańskie (Nowele 118 i 127) – dziedziczenie wedle klas:

  krewni zstępni descendenci (dziedziczyli po ojcu i po matce) – podział spadku wedle głów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pretorskie dziedzicznie beztestamentowe

  Częściowe oparcie dziedziczenia na kognacji w związku z częściowym rozkładem rodziny agnatycznej. Edykt pretorski pozwolił na kolejne powoływanie do spadku w kolejnych klasach lub stopniach pokrewieństwa w obrębie jednej klasy – zasada dewolucji powołania do spadku. Pretor powoływał do beztestamentowej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie beztestamentowe według Ustawy XII Tablic

  Spadkodawca zmarł nie pozostawiwszy testamentu lub ten stał się nieważny. Wg U XII T – zasada Si intestato moritur...jeżeli zmarł nie pozostawiając testamentu + zasada Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest – nikt nie może umrzeć rozporządziwszy po części testamentem, po części...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agnacja i kognacja w dziedziczeniu beztestamentowym

  Ewolucja dziedziczenia następowała od wyłącznej agnatycznej przewidzianej w U XII T, dopuszczeniu częściowo kognacji – system mieszany wg prawa pretorskiego oraz wyłączne oparcie na kognacji wg prawa justyniańskiego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawienie dziedzica (substytucja)

  Powołanie dziedzica pod warunkiem zawieszającym – podstawienie dziedzica (substytucja).

  Substytucja zwykła – substitutio vulgaris – testator ustanawiał spadkobiercę podstawionego heres sibstitutus, na wypadek gdyby spadkobierca „pierwszy” heres institutus nie mógł objąć spadku. (spadkobiercą jest X...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanowienie spadkobiercy. Cautio Muciana

  Ustanowienie spadkobiercy – niezbędna dla ważności testamentu, wymagało przepisanych formalnie słów łacińskich w trybie rozkazującym. W IV-V w.n.e. pozwolono używać dowolnych słów w języku greckim. Spadkobierca powinien być wymieniony na wstępie, powoływany był do całości spadku (ew. błędne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incapacitas, indignitas i prawo kaduka

  Incapacitas – niezdolność do dziedziczenia przez osoby z powodu specjalnych zakazów ustawowych (lex Iulia et Papia Poppea – osoby bezdzietne i bezżenne). Spadek (lub jego część) nie objęty z powodu incapacitas spadkobiercy stawał się caducum podlegał prawu kaduka – przypadał spadkobiercom zdolnym do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry