Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Analiza behawioralna

  Analiza behawioralna jest jedną z najważniejszych strategii dialektycznej terapii behawioralnej. Celem analizy behawioralnej jest zajęcie się wybranym problemem, empiryczne ustalenie, co jest jego przyczyną, co przeszkadza w jego rozwiązaniu i jakie są możliwości jego rozwiązania. Analiza behawioralna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rozwiązań i procedury zmiany

  Kiedy już problem został nazwany i przeanalizowany, należy przejść do rozwiązania problemu na drodze aktywnego poszukiwania i ukazywania rozwiązań alternatywnych. Niekiedy rozwiązania nasuwają się same w trakcie przeprowadzania analizy behawioralnej i trzeba je tylko wskazać. W innych przypadkach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /10 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią można podzielić na: (1) zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii; (2) zachowania wpływające na innych pacjentów; (3) zachowania powodujące wypalenie terapeuty. Zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii są następujące: zachowania kolidujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele terapii w fazie poprzedzającej leczenie właściwe: zapoznanie z leczeniem i zaangażowanie w leczenie

  W dialektycznej terapii behawioralnej faza poprzedzająca leczenie ma dwojaki cel. Po pierwsze, pacjent i terapeuta muszą świadomie podjąć decyzję o współpracy. Najczęściej temu tematowi poświęcona jest pierwsza sesja (lub, w razie potrzeby, więcej sesji). Wywiad diagnostyczny, spisanie historii choroby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań zagrażających życiu

  Wiele nastolatków z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub cechami tego zaburzenia często podejmuje próby samobójcze oraz angażuje się w ryzykowne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie życia (np. udział w aktach przemocy w ramach działalności gangów, nieprzyjmowanie leków podtrzymujących życie)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczekiwania związane z samobójstwem

  Oczekiwania związane z samobójstwem to przekonania pacjentów na temat tego, jakie skutki będzie mieć dla nich samobójstwo lub samouszkodzenie. Nierzadko związane są z pragnieniem ucieczki od braku szczęścia lub z chęcią wyjścia z roli „ciężaru dla innych”, możliwością oderwania się od bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań kolidujących z terapią

  Nastolatki z tendencjami samobójczymi, z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub jego cechami, podobnie jak dorośli z taką diagnozą, często doświadczają licznych niepowodzeń w terapii, głównie dlatego, że przedwcześnie ją przerywają (Trautman i in., 1993). Przerwanie terapii, niestosowanie się do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo w środowisku społecznym

  Przynajmniej u niektórych jednostek ekspozycja na zachowania samobójcze innych może wywołać naśladowcze zachowania samobójcze (Velting i Gould, 1997). Na-stoladd są szczególnie podatne na sugestię i zachowania naśladowcze, ponieważ są to podstawowe sposoby społecznego uczenia się i formowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwiejność emocji

  Teoria biospołeczna według Linehan sugeruje, że zachowania, które są kryteriami dla zaburzenia osobowości z pogranicza, a szczególnie zachowania samobójcze, są powodowane głównie przez utrzymujące się dysfunkcje w obrębie systemu regulowania emocji. Choć nie znamy dokładnie mechanizmów, które wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

  Ocena rodzajów terapii przeznaczonej dla nastolatków o skłonnościach do dokonywania samouszkodzeń oraz z tendencjami samobójczymi lub bez

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry