Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FABER DU FAUR Christian Wilhelm von (1780 - 1857), rysownik niem.

  Ur. w Stuttgarcie, mjr art. wirtemb. 1812 ofic. 25 dyw. 3 korpusu Neya. Wykonał serię znakomitych rysunków przedstawiających kolejne etapy kampanii 1812. 1831 wydał je w Stuttgarcie z komentarzem swego kolegi pułkowego von Kausslera.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND III HABSBURG (6 V 1769 - 18 VI 1824), w.ks. Toskanii

  Ur. we Florencji, wstąpił na tron w 1790, kiedy jego ojciec Leopold został cesarzem Rzeszy. Pod naciskiem Wiednia przystąpił do antyfranc. koalicji, ale już w II 1795 podpisał pokój.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAIN Agathon-Jean-Franęois (11 I 1778 - 14 IX 1836), sekretarz Napoleona, pamiętnikarz franc.

  Ur. w Paryżu, po 13 Vendemiaire’a zatrudniony w biurach Dyrektoriatu, był jednym z najbliższych współpracowników Mareta.

  Od 1806 sekretarz Napoleona, któremu towarzyszył w kolejnych kampaniach. Niezwykle pracowity, obdarzony doskonałą pamięcią, dokładny i metodyczny, potrafił szybko, pewnie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERDYNAND IV BURBON (12 I 1751 - 4 1 1825), król Neapolu, a potem Obojga Sycylii

  Wstąpił na tron w 1759, kiedy jego ojciec został królem Hiszpanii jako Karol III. Faktyczne rządy w Neapolu sprawowała jednak żona F., Maria Karolina Austriacka, i premier John Acton.

  W 1799 po wkroczeniu Francuzów i utworzeniu Republiki Parte-nopejskiej musiał schronić się w Palermo na Sycylii pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRURIA, królestwo we Włoszech

  Utworzone w 1801 na mocy traktatu pokojowego z Luneville.

  >

  W 1807 królestwo E. przyłączono do Francji, a w III 1809 przekształcono w w.ks. Toskanii, którego administrację powierzono siostrze Napoleona Elizie Bacciochi. W 1814 Toskanię oddano arcyks. Ferdynandowi III.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVORA, m. w płd. Portugalii

  Gdzie 25 VII 1808 franc. dyw. gen. Loisona dokonała masakry ludności. Francuzi wymordowali niemal wszystkich mieszkańców miasta, co spowodowało, że Portugalczycy zgotowali entuzjastyczne przyjęcie Wellingtonowi, kiedy wylądował on ze swoim korpusem w Zat. Mondego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXELMANS Remy-Joseph-Isidore (13 XI 1775 - 22 VII 1852), gen. franc.

  Ur. w Bar-le-Duc, dep. Meuse, służbę wojsk, rozpoczął w 1791 w 3 bat. ochotników Mozy, dowodzonym przez Oudinota. 1796 ppor., 1798 adiutant gen. Eble, 1801 adiutant Murata, który pierwszy zwrócił uwagę na jego kwalifikacje. 1805 bił się pod Wertingen i Austerlitz, mianowany płk., dow. 1 psk.

  W kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGHIEN ks. d. właśc. Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Conde d’ (1772 - 21 III 1804)

  Ostatni z Kondeuszów, bocznej linii Burbonów. Ur. wChantilly, rezydencji Kondeuszów, emigrował już 16 VII 1789, dwa dni po zdobyciu Bastylii. Brał udział w wojnach z rewolucyjną Francją, służąc m.in. w Armee de Conde. Po pokoju w Lune-ville 1801 osiadł w miasteczku Ettenheim w Badenii, na prawym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAP, przestrzeń do przebycia w ciągu dnia, przemarsz dzienny

  W WA przyjęto zasadę, że piechur z pełnym obciążeniem (od 20 do 35 kg) może przejść dziennie 25-30 km, z tym jednak iż po trzech dniach marszu powinien nastąpić dzień odpoczynku. Taki system obowiązywał w czasach pokojowych. Podczas działań wojennych dni odpoczynku nie przewidywano, zwiększano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERFURT, m. w Saksonii

  Gdzie od 27 IX do 14 X 1808 trwały rozmowy między Napoleonem a carem Aleksandrem I. Połączono to ze zjazdem wszystkich władców niem., z wyjątkiem króla Prus i cesarza Austrii. Napoleon próbował umocnić sojusz franc.-ros., zawarty w Tylży. Zaproponował carowi na miejsce spotkania właśnie E., leżący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /HilaryK Dodano /07.06.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt

Do góry