Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

  Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA CZŁONKÓW RODZINY

  Przekonaliśmy się, że włączając członków rodziny w leczenie, warto zapewnić im konsultacje telefoniczne jako dodatkowy tryb leczenia. Ważną sprawą jest to, aby konsultacji telefonicznych nie udzielał terapeuta prowadzący nastolatka, gdyż pozwala to uniknąć dualizmu ról, nadszarpnięcia zaufania do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie się na ewentualne trudności przy wdrażaniu rozwiązań

  Każde możliwe rozwiązanie wiąże się z ewentualnym wystąpieniem trudności. Kiedy pacjent i terapeuta oceniają rozmaite rozwiązania danego problemu, terapeuta jest zobowiązany wskazać pacjentowi trudności związane z każdym z rozwiązań. Pacjent i terapeuta muszą się zastanowić nad potencjalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

  Niektóre nastolatki formułują zamiary samobójcze w formie gróźb (np. „Jeśli nie pozwolisz mi się spotkać z Johnnym, połknę wszystkie te tabletki - i to zaraz!”). Słysząc takie groźby, rodzice, co zrozumiałe, często raz po raz ustępują wobec żądań dziecka, ponieważ boją się konsekwencji odmowy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy z rodziną

  Kiedy nastoletni pacjent jest objęty dialektyczną terapią behawioralną, członkowie jego rodziny mogą korzystać z wielu metod tej terapii. Przede wszystkim to rodzinne sesje terapeutyczne tworzą kontekst pozwalający na interakcje pomiędzy nastolatidem a członkami rodziny w obecności terapeuty, który...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepejoratywna postawa wobec nastoletniego pacjenta oraz jego rodziny

  Ważne jest, aby wobec nastoletniego pacjenta oraz członków jego rodziny przyjmować postawę niepejoratywną oraz nie przypisywać im winy (Miller i in., 2002). Rodzice czy opiekunowie nastolatka, który ma tendencje samobójcze i wiele innych problemów psychicznych, często doświadczają silnego poczucia wstydu i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele Fazy 1 leczenia w pracy z rodziną

  Jeżeli w leczenie jest włączona rodzina, cele Fazy 1, dotyczące leczenia osób indywidualnie, mogą zostać zmodyfikowane. Jednym z najczęstszych czynników powodujących podjęcie próby samobójczej przez nastolatka jest konflikt interpersonalny (Miller i Gliński, 2000). W takich sytuacjach podstawowym celem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma spotkań zespołu konsultacyjnego

  Spotkania zespołu konsultacyjnego są nieodzowną, stałą częścią programu dialektycznej terapii behawioralnej. Oznacza to, że zespół nie rozwiązuje się po zakończeniu leczenia konkretnego pacjenta. Jego prace trwają, choć jedni pacjenci odchodzą, a nowi przychodzą. Aktywność zespołu jest podstawą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie oceniania ryzyka samobójstwa i samouszkodzenia

  W pracy z nastoladcami z grupy wysokiego ryzyka ważne jest nawiązanie współpracy przed przystąpieniem do oceny ryzyka zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Badacze twierdzą, że najlepszym pojedynczym predyktorem podjęcia próby samobójczej jest poprzednia próba samobójcza (Leon, Friedman, Sweeney, Brown i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład grupy nastoletnich pacjentów?

  Programy leczenia wykorzystujące dialektyczną terapię behawioralną stosują rozmaite kryteria kwalifikowania pacjentów. Na przykład w niektórych programach leczenia całodobowego takim kryterium jest zachowanie samobójcze (Katz i in., 2004). W różnych programach rezydenckich podstawowym kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /12 143

  praca w formacie txt

Do góry