Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KAMPANIA 1805

  Wojna Francji z trzecią koalicją, zakończona zwycięstwem Napoleona pod Austerlitz i pokojem w Preszburgu (Bratysławie). Składała się z dwóch faz - manewru oskrzydlającego, wykonanego przez WA znad brzegów kanału La Manche aż po Bawarię, co doprowadziło do okrążenia austr. armii Macka w Ulm i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALENDARZ REPUBLIKAŃSKI

  Wprowadzony podczas Rewolucji, miał oznaczać „nową erę w dziejach świata”, a także, poprzez odrzucenie kalendarza gregoriańskiego, „koniec chrystianiz-mu”. Jego opracowaniem zajął się komitet złożony z uczonych i ludzi pióra, na ogół wrogich katolicyzmowi (Monge, Lakanal, Chenier, Fabre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1815

  Najkrótsza z wojen prowadzonych przez Napoleona, trwała bowiem tylko cztery dni. Po powrocie 20 III z Elby do Paryża cesarz energicznie zabrał się do rozbudowy armii. Zdawał sobie sprawę, że podjęcie rokowań ze sprzymierzonymi jest na razie niemożliwe i aby doszło do takich negocjacji, musi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 W PRUSACH

  Najznakomitsza ze wszystkich kampanii Napoleona. W ciągu dwóch tygodni zdołał on rozbić armię przeciwnika, a w ciągu miesiąca zajął Berlin i większość twierdz. Takich sukcesów nie udało mu się uzyskać w żadnej innej wojnie.

  Po wygranej kampanii 1805 przeciwko Austrii i pokoju preszburskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /9 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALISZ, jedno z głównych m. Wielkopolski, nad rz. Prosną

  Po II rozbiorze Rzeczypospolitej znalazł się w granicach Prus. 7 XI 1806 wyzwolony przez powstańców pod wodzą gen. Pawła Skórzewskiego.

  W K. powstała komisja wojsk, pod przewodnictwem Piotra Bielińskiego, a komendę nad miastem objął płk Biernacki. Od końca XI 1806 tworzyła się tu Legia Kaliska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1806 - 1807 W POLSCE

  Wojna przeciwko Rosji i Prusom, nazywana też „pierwszą wojnąpol.”, prowadzona po klęsce armii prus., zakończona zwycięstwem Napoleona pod Frydlandem i pokojem w Tylży.

  Po rozbiciu armii prus. pod Jeną i Auerstedt, zajęciu Berlina, a potem głównych twierdz, armia franc. znalazła się w XI 1806 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /10 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKREUTH Friedrich Adolf von (21 II 1737 - 10 VI 1818), feldmarsz. prus.

  Ur. w Sotershausen. Od 1752 w służbie wojsk., uczestnik wojny siedmioletniej 1756-1763. Za uwiedzenie żony ks. Henryka Pruskiego, którego był adiutantem, zakazano mu w 1766 pobytu w Berlinie na 20 lat. 1790 gen. por., 1792 dow. części wojsk prus. w Szampanii, 1793 dowodził oblężeniem Moguncji, 1794...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1809

  Przeciwko Austrii, pierwsza, w której Napoleon miał poważne kłopoty z odniesieniem zwycięstwa, zapowiadająca jego późniejsze klęski. Charakteryzowała się tym, że już połowa sił cesarza składała się z kontyngentów cudzoziemskich, a w pułkach franc. przeważali niedo-świadczeni rekruci. Ponadto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /7 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIENIECKI Ludwik (26 VIII 1758 - 20 IV 1816), gen. poi.

  Służbę wojsk, rozpoczął w armii sas., od 1785 w wojsku poi. Uczestnik kampanii 1792, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego. W powstaniu kościuszkowskim gen.-mjr, walczył pod rozkazami ks. Józefa. Po III rozbiorze należał do grona „złotej młodzieży” z Pałacu Pod Blachą.

  W Ks. Warszawskim 1807 szef...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA 1812

  Wojna z Rosją, zwana także wyprawą na Moskwę albo kampanią ros. Najważniejsza z kampanii Napoleona, stanowiąca punkt zwrotny w prowadzonych przez niego wojnach. Nigdy jeszcze do tej pory cesarz nie zmobilizował tak znacznych sił. Mówiło się nawet, że poprowadził całą Europę przeciwko Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cecylllllll Dodano /12.06.2013 Znaków /23 212

  praca w formacie txt

Do góry