Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOŁOGRIWOW Andriej Siemionowicz (1775 - 1825), gen. ros.

  Od 1789 w służbie wojsk., ulubieniec cara Pawła I, organizował jego wojsko w Gat-czynie. 1796 gen.-mjr, szef huz. i kozaków gwardii. Pod Austerlitz dowodził kaw. gwardii, a pod Lidzbarkiem Warmińskim i Frydlandem korpusem gwardii. Po zawarciu pokoju w Tylży opuścił służbę, ale powrócił do niej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLUMNA CHATELET

  Wzniesiona 1808 na pl. Chatelet w Paryżu dla uczczenia 15 bitew wygranych przez Napoleona w kampaniach 1805 i 1806-1807. Poprzedziła o parę lat kolumnę na pl. Vendóme.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNIAZIEWICZ Karol Otton (4 V 1762 - 9 V 1842), gen. poi.

  Ur. w Assiten w Kurlandii. Ukończył w 1775 warsz. Korpus Kadetów, od 1776 wpoi. art., potem w piech. Uczestnik kampanii 1792 i powstania kościuszkowskiego, 1794 gen.--mjr. Od 1797 w Legionach Polskich, szef 1 Legii, na której czele 3 V 1798 wkroczył do Rzymu.

  Odznaczył się w 1798 pod Magliano, Civita...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLUMNA VENDÓME

  Wzniesiona napl. Ven-dóme w Paryżu, zwana też kolumną WA, Austerlitz albo Zwycięstwa. Napoleon od dawna nosił się z zamiarem uczczenia zwycięstw swojej armii i chciał nawet przenieść z Rzymu do Paryża kolumnę Trajana. Po wygranej pod Austerlitz polecił (dekretem z 1 I 1806) rozpocząć prace...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOALICJE (wojny koalicyjne)

  Nazwa nadana wojnom z lat 1792-1815 toczonym między Francją a sprzymierzonymi przeciw niej głównymi krajami europejskimi.

  Pierwsza (1792-1797), antyfranc. sojusz wojsk., zainicjowany 26 VI 1792 porozumieniem Austrii i Prus. Bezpośrednią przyczyną była deklaracja z 20IV 1792, w której rewolucyjna Francja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /6 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁNIERZ

  Górna część kurtek, surdutów, płaszczy. W epoce napoleońskiej obowiązywały sztywne wysokie kołnierze. Łączyło się to z przekonaniem, że mocno ściskając szyję, pobudzają krwiobieg i dodają energii. Czasem jednak, wbrew regulaminowi, zwłaszcza w marszu i na biwaku, rozpinano k. i obwijano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOBELL Wilhelm von (1766 - 1855), malarz bawar.

  Prof. Akademii Monachijskiej. Jako rysownik zatrudniony w sztabie korpusu bawar., uczestniczył w kampaniach 1809, 1812-1813. Pozostawił wiele rysunków i akwarel przedstawiających żoł. WA.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEBER Jean-Baptiste (9 III 1753 - 14 VI 1800), gen. franc.

  Ur. w Strasburgu. Studiował architekturę, pracował jako architekt w Besanęon i Strasburgu. Uczył się w szkole wojsk, w Monachium, 1777-1785 służył w armii austr., doszedł do stopnia ppor. Wrócił do Alzacji, 1789 wstąpił do gwardii narodowej, od 1792 w armii, 1793 zajmował się fortyfikowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOBRZEG, prus. twierdza nad Bałtykiem na Pomorzu Zach.

  W kampanii 1806-1807 bronił się tu garnizon (5,7 tys. żoł., 58 armat, 14 moździerzy) dowodzony przez mjr. Gneisenau i mjr. Schilla przeciwko oddziałom franc. i poi. z korpusu Mortiera. 14 III 1807 Francuzi zajęli Zelno i zaatakowali fortyfikacje w rejonie w. Majkule na zachód od K.

  Potem walki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOJDANÓW, m. na Białorusi, na płd. od Mińska

  Gdzie 15 XI 1812 Rosjanie rozbili 3-tys. oddział gen. Kosseckiego. Idący z Wołynia na czele Armii Dunajskiej adm. Cziczagow wysłał na Mińsk straż przednią pod komendą gen. Lamberta z rozkazem zajęcia tego miasta i przecięcia w ten sposób drogi WA cofającej się spod Moskwy. Gub. Mińska gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry