Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRUKOWIECKI Jan (15 X 1772 - 17 IV 1850), gen. poi.

  Ur. we Lwowie, syn wysokiego urzędnika austr. Ukończył wiedeńskie Theresianum, 1786 rozpoczął służbę w armii austr., brał udział w wojnie z Turcją 1788-1789 oraz z Francją 1792--1794, m.in. jako adiutant Wurmsera. Wszedł ponownie do służby w X 1806 jako kpt. we franc. dyw. gen. Sucheta, bił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREUTZ Kiprian Antonowicz (1777 - 1850), gen. ros.

  Z pochodzenia Inflantczyk, służył na dworze Stanisława Augusta, był jego adiutantem, towarzyszył mu po abdykacji w Grodnie i Petersburgu. Po śmierci króla wstąpił w 1801 do armii ros. jako płk.

  Uczestnik kampanii 1806-1807, dostał się do niewoli pod Morągiem. W kampanii 1812 dowodził tylną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KROPIŃSKI Ludwik (1767 - 4 VIII 1844), gen. poi.

  Ur. w Paszukach na Litwie. Służbę wojsk, rozpoczął w 1791, uczestnik wojny przeciwko Rosji 1792 i powstania kościuszkowskiego. 17 VII 1812 gen. bryg., wziął udział w kampanii 1812,ale już 7 II 1813 złożył dymisję. Literat, przedstawiciel klasyków warszawskich. Zm. w Woronczynie na Wołyniu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASNE, m. 50 km na zach. od Smoleńska, na drodze do Orszy

  Od 15 do 20 XI 1812 toczyły się tu zacięte walki między cofającymi się korpusami WA a ros. strażą przednią. Po kilku dniach postoju w Smoleńsku, kiedy to próbował uporządkować swoją armię, Napoleon ruszył dalej na zach., w kierunku Orszy.

  Wyprzedził go już w K. Miłorado-wicz ze swoją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAY DE KRAJOWA Paul (1735 - 1804), gen. austr.

  Ur. na Węgrzech, sławę zyskał w wojnie siedmioletniej 1756-1763, 1788 stłumił powstanie Wołochów, 1790 gen. Uczestnik wojen z rewolucyjną Francją, 1799 zastępował chorego Melasa na czele armii we Włoszech. Pokonał Scherera 5 IV 1799 pod Magnano, 1800 odzyskał Man-tuę. 1800 zastąpił arcyks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

  Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAKUSKA, ludowa suknia z okolic Krakowa

  Noszona przez krakowskie pospolite ruszenie, a potem przez krakusów. W epoce napoleońskiej uważana była za strój wsch. Z tego powodu stała się przyczyną śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, który w bitwie lipskiej wycofywał się w kierunku Elstery w eskorcie krakusów. Franc. żoł. znajdujący się na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSSAKOWSKI Józef Antoni (1772 - 28 X 1842), gen. poi.

  Pochodził z zamożnej szlacheckiej rodziny lit. Uczestnik kampanii 1792 i powstania kościuszkowskiego, potem wycofał się z życia publicznego. 1812 powołany do sztabu Napoleona jako przedstawiciel Litwy, mianowany gen. bryg. 1813— -1814 adiutant Napoleona, był obecny przy pożegnaniu ze starą gwardią w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASIŃSKI Izydor (13 I 1774 - 1840), gen. poi.

  Ur. w Wiksinie (Wielkopolska). Uczestnik kampanii 1792 i powstania kościuszkowskiego. Powrócił do wojska w XII 1806 jako dow. bryg. w Legii Kaliskiej gen. Zajączka.

  W kampanii 1812 dowodził początkowo bryg. piech. w 17 dyw. gen. Dąbrowskiego, 18 VIII 1812 objął dow. 16 dyw. po rannym Zajączku. Bił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSSECKI Franciszek Ksawery (3 XII 1778 - 20 V 1857), gen. poi.

  Ur. w Kotiużyńcach na Podolu, uczestnik powstania kościuszkowskiego, potem w Legionach, adiutant Kniaziewicza w Legii Naddunajskiej, 1801 wziął dymisję. 1807 wrócił do służby jako szef bat. Legii Północnej, 6 XII 1807 szef sztabu dyw. gen. Zajączka. Uczestnik kampanii 1807 i 1809, bił się pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt

Do góry