Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

  Utworzone przez Napoleona na mocy traktatu pokojowego z Tylży (7-9 VII 1807). Obejmowało ziemie II i III zaboru prus. (bez okręgu białostockiego oraz Gdańska), a także skrawek I zaboru prus. (okręg nad-notecki i ziemię chełmińską). Liczyło wówczas 104 tys. km kw. i ok. 2,6 min mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAŚNIEWSKI Walenty (1750 - 9 XII 1813), gen. poi.

  Od 1770 w służbie wojsk., uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. 1807 wrócił do służby, 1808 dow. 4 psk., 24 X 1810 gen. bryg. Zm. na skutek trudów wojennych po bitwie pod Lipskiem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULM, m. w Saksonii, na płd. od Drezna, w pobliżu granicy z Czechami

  Gdzie 30 VIII 1813 sprzymierzeni wzięli do niewoli franc. korpus Vandamme’a. Bezpośrednio przed bitwąpod Dreznem Vandamme otrzymał od Napoleona rozkaz zajęcia Pirny, by zablokować nieprzyjacielowi drogi odwrotu do Czech. Wykonał wprawdzie to zadanie, ale kiedy 28 VIII pokonani pod Dreznem sprzymierzeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWATERA GŁÓWNA

  Rodzaj sztabu przybocznego Napoleona, nazywana też „pałacem” albo „dworem”, niezależnie od tego, gdzie przyszło kwaterować cesarzowi: w rezydencjach pokonanych monarchów czy też w chłopskiej chacie.

  Dzieliła się na „dom cesarski” (Maison de l’Em-pereur) i właściwy gabinet wojsk. W skład „domu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULNIEW Jaków Pietrowicz (1763 - 20 VII 1812), gen. ros.

  Ur. w Lucynie (gub. witebska), w rodzinie ofic. zaprzyjaźnionego z Suworowem. Od 1770 w korpusie kadetów, od 1785 w służbie wojsk. Brał udział w wojnie z Turcją 1787-1791, tłumieniu powstania kościuszkowskiego, kampanii 1806--1807 przeciw Francji. W wojnie przeciw Szwecji 1808 odznaczył się podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURNATOWSKI Zygmunt (26 III 1778 - 1858), gen. poi.

  Ur. w Pożarowie w Wielkopolsce, służbę wojsk, rozpoczął w 1806 jako prosty żoł. Służył w 5 psk. i szybko awansował, dochodząc pod koniec wojen napoleońskich 5 IV 1814 do stopnia gen. bryg. Od 1810 dowodził 5 psk. W armii Królestwa Polskiego dow. psk. gwardii.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUMPERSYSTEM

  System potajemnej rozbudowy armii prus. stosowany przez Schamhorsta od 1808. Na mocy postanowień pokoju w Tylży Prusy musiały ograniczyć siły zbrojne do 42 tys., co za zgodą Napoleona zostało podniesione w 1812 do 75 tys. Schamhorst odsyłał jednak do domu dobrze wyszkolonych żoł., tworząc z nich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURTKA

  Krótki (z franc. court - stąd nazwa) ubiór wierzchni, nie sięgający kolan, zapinany na rząd haftek. Bardzo wygodny do konnej jazdy, używany chętnie przez ułanów i lansjerów. W WA nazywany był strojem poi. i Francuzi przyjęli nawet poi. nazwę „kurtka".

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWSKI KORPUS STRZELCÓW (Kongens Liyjager Corps)

  Ochotniczy oddział lekkiej piech. duń., utworzony 1801 ze średnio zamożnych mieszkańców Kopenhagi do obrony miasta przed flotą ang. W 1807 korpus dzielnie bronił się przed ang. inwazją, potem walczył z hiszp. dyw. gen. La Romany. Włączony do regularnej armii, liczył się na liście starszeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWSKI LEGION NIEMIECKI (King s German Legion)

  Formacja na służbie ang., złożona z cudzoziemców, głównie Niemców. Kiedy w 1803 gen. Mortier zajął Hanower, król ang. Jerzy III, będący równocześnie elektorem hano-wer., polecił 28 VII 1803 ppłk. van der Deckeno-wi utworzenie p. dla Hanowerczyków, którzy nie chcieli służyć Francuzom. Van der...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt

Do góry