Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MODEL „GRUPY ABSOLWENTÓW" DLA NASTOLATKÓW

  Ponieważ udokumentowane wskaźniki nawrotów i powtarzających się zachowań u nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi są wysokie, badacze kliniczni zalecają, by zapewniać kontynuację leczenia, co pozwala zająć się problemem nawrotów (Birmaher i in., 2000) . Dlatego radzimy, by w pracy z nastolatkami o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /11 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwiększanie współpracy przy odrabianiu zadania domowego

  Motywowanie nastolatków do odrabiania zadania domowego

  Dla wielu nastolatków, szczególnie tych cierpiących z powodu depresji lub tendencji samobójczych, idea zadania domowego jest awersyjna. Dlatego jak najczęściej używamy innego określenia, np. „materiały do ćwiczenia w domu”, żeby oddalić negatywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakończenie leczenia a praca zespołu konsultacyjnego

  Ponieważ dialektyczna terapia behawioralna opiera się na założeniu, że społeczność pacjentów jest leczona przez społeczność terapeutów, każdy członek zespołu konsultacyjnego jest indywidualnie odpowiedzialny za to, by każdy terapeuta przestrzegał przewidzianych terapią parametrów leczenia, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKOŃCZENIE LECZENIA KRÓTKOTERMINOWEGO

  Uważa się, że nastolatek dopóty pozostaje w Fazie 1 dialektycznej terapii behawioralnej, dopóki przejawia znaczną niestabilność behawioralną. W większości programów leczenia, niezależnie od ustalonego czasu terapii (np. 16 tygodni, 6 miesięcy, 1 rok), nastolatek jest objęty standardową wersją terapii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakończenie drugiego etapu leczenia

  Sposób zakończenia drugiego etapu leczenia zależy od tego, jakimi metodami pacjent był leczony, jakie poczynił postępy oraz czy ma zamiar kontynuować leczenie w jakiejś formie. Jeżeli drugi etap leczenia opierał się na terapii indywidualnej, zakończenie leczenia może nastąpić wtedy, gdy terapeuta i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie zachowań kolidujących z terapią

  Kolejnym sposobem ocenienia postępów pacjenta jest zbadanie tych jego zachowań, które kolidują z terapią. Niektóre zachowania kolidujące z terapią wiążą się z kartami samoobserwacji, np. z niesystematycznym wypełnianiem lub nieprzyno-szeniem ich na sesje. Inne zachowania nie mają związku z kartami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie treści sesji indywidualnych

  Terapeuta może odnotować postępy, obserwując pozytywne zmiany w treści sesji indywidualnych odbywanych z pacjentem. Do takich zmian należą poprawa wglądu oraz uczestnictwo w przeprowadzanych analizach behawioralnych. Podczas pierwszych sesji pacjent dopiero uczy się przebiegu analizy behawioralnej;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności związane ze skutecznością w relacjach interpersonalnych

  Kiedy uczymy grupę umiejętności związanych ze skutecznością w relacjach personalnych, zawsze odwołujemy się do odgrywania ról. W scenach bierze udział dwoje nastolatków lub nastolatek i rodzic (niekoniecznie rodzic tego właśnie nastolatka). Prezentując po raz pierwszy jedną z tej grupy umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie funkcjonowania rodziny

  Dialektyczna terapia behawioralna dla nastolatków zajmuje się bezpośrednio środowiskiem pacjentów, ponieważ włącza do leczenia członków rodziny oraz przekazuje umiejętności pozwalające poprawić interakcje w rodzinie, zwłaszcza pomiędzy nastoletnimi dziećmi a rodzicami. Postępy leczenia objawiają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawienie teorii biospołecznej jako podstawowej dla dialektycznej terapii behawioralnej

  Kolejnym krokiem jest przedstawienie teorii biospołecznej będącej podstawą dialektycznej terapii behawioralnej (zob. rozdział 3). Rozmowę można poprowadzić podobnie jak podczas zaznajamiania w okresie poprzedzającym leczenie (zob. rozdział 7). Uczestników na przykład pyta się, jak to jest, że grupa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt

Do góry