Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LEGNICA, jedno z głównych m. Dolnego Śląska

  W V 1813 toczyły się tu walki między Armią Śląską Bliichera a korpusami WA. 5 VI nocował w L. Napoleon.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDRE D’HARVESSE Franęois (1 XI 1766 - 24 IV 1828), gen. franc.

  Ur. w Cormeray, dep. Manche. Służbę wojsk, rozpoczął w 1787. Brał udział w tłumieniu powstania w Bretanii i Wandei, od 1797 w Armii Italii pod rozkazami Augereau, bił się pod Marengo. Przydzielony do dyw. Suche-ta, walczył pod Austerlitz, mianowany w 1805 gen. bryg. Następnie w Prusach i Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA PÓŁNOCNA

  Formacja piech. utworzona-na rozkaz Napoleona - z Polaków jeńców z armii prus. 20 IX 1806 cesarz polecił gen. Zajączkowi, aby zajął się formowaniem pierwszej takiej legii w silę pułku. 23IX podobny rozkaz otrzymał gen. Wołodkowicz. Pierwsza L.P. tworzyła się w Landau i Hagenau w Bawarii, a druga w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA HONOROWA

  Franc. formacja honorowa, której projekt statutu opracował na polecenie Bonapartego Pierre-Louis Roederer, przyjęty przez Radę Stanu 19 V 1802. L.H. składała się z Wielkiej Rady Administracyjnej i 16 kohort liczących 7 wielkich oficerów, 20 komendantów, 30 oficerów i 350 legionistów każda.

  Formacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA WARSZAWSKA

  Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od 6 XII 1806 przez ks. Poniatowskiego w Warszawie i na Mazowszu.

  Składała się z 4 pułków piech. (początkowo nosiły one numery 9, 10, lii 12, a odVII 1807numery 1, 2, 3 i 4), z 2 pułków jazdy (początkowo numery 5 i 6 jazdy, potem 1 psk. i 2 p. ułanów) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA KALISKA

  Jedna z trzech dyw. wojska poi., formowana od XI 1806 w Kaliszu przez gen. Pawła Skórzewskiego, którego 10 I 1807 zastąpił gen. Józef Zajączek.

  Składała się z 4 pułków piech. (otrzymały numery 5, 6, 7 i 8), z 2 pułków jazdy (3 p. ułanów i 4 psk.) oraz bat. art. Gotowe już bat. i szwadrony weszły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGION KOPTYJSKI

  Formacja wojsk, włączona do franc. Armii Wschodu w Egipcie. Utworzony w 1799 przez gen. Klebera po wyjeździć Bonapartego do Francji. Składał się z 500 chrześci-jan-Koptów, uzbrojonych na modłę europejską. L.K. rozwiązano w 1801.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA NADDUNAJSKA

  Poi. formacja wojsk., powołana dekretem z 8 IX 1799, na żołdzie Republiki Francuskiej. Tworzono ją aż do połowy 1800 w Pfalzburgu, Metz, a potem Strasburgu z Polaków - jeńców z armii austr. Składała się z 4 bat. piech., 4 szwadronów jazdy i komp. art. konnej. Łącznie liczyła niemal 4 tys. żoł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECOURBE Claude-Jacąues (22 II 1759 - 22 X 1815), gen. franc.

  Ur. w Besanęon, dep. Doubs, nieślubny syn ofic. Od 1777 w służbie wojsk., brał udział w oblężeniu Gibraltaru, 1789 kpt. gwardii narodowej.

  Od 1792 walczył nad Renem, 1794 gen. bryg., 1799 gen. dyw. Związany z Moreau, pozostawał w opozycji wobec Bonapartego, 1804 przeniesiony w stan spoczynku, 1805...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH

  Wojsk, formacje poi. powołane 9 I 1797 na mocy porozumienia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z Administracją Generalną Lombardii pod nazwą Legiony Polskie Posiłkowe Rzeczypospolitej Lombardzkiej. Porozumienie to zatwierdził 27 I 1797 w Weronie dow. Armii Italii Napoleon Bonaparte.

  Oddziały poi. tworzono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /7 505

  praca w formacie txt

Do góry