Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zależności ilościowe pomiędzy składnikami mleka

  Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową, w której każdy składnik ma właściwe sobie parametry masy, właściwości fizyczne i chemiczne. Schemat dyspersji składników mleka ilustruje rysunek 6. W mleku znajdujemy składniki możliwe do wykrycia tylko w zakresie mikroskopu elektronowego, w zasięgu możliwości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktoza

  Laktoza jest najważniejszym węglowodanem mleka i wpływa na jego wartość kaloryczną oraz słodkawy smak. Prekursorem laktozy jest w całości glukoza. Przy udziale syntetazy laktozowej z UDP-galaktozy i glukozy powstaje cząsteczka laktozy. Ponieważ w skład syntetazy laktozowej wchodzi alfa-laktoalbumina...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne fizyczne i fizykochemiczne cechy mleka

  Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową i wielodyspersyjną składającą się z trzech podstawowych faz:

  •    emulsyjnej,

  •    koloidalnej,

  •    molekularnej.

  Rysunek 6. Układ fizykochemicznej równowagi w mleku [wg Ballarina]

  Te trzy fazy znajdują się w ścisłej zależności - interakcji. Naruszenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne składniki mineralne mleka

  Główne składniki mineralne mleka to sód, potas i chlor. Laktoza i wymienione składniki mineralne stwarzają ciśnienie osmotyczne mleka równe 283 mmol/kg. Sole mineralne występują częściowo jako roztwór właściwy, a częściowo jako roztwór koloidalny. Roztwór właściwy tworzą sole sodu i potasu. W...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasowość mleka surowego

  Kwasowość mleka należy do najważniejszych czynników technologicznych decydujących o zachowaniu się mleka w różnych procesach produkcyjnych. Kwasowość mleka wynika z kwasowości poszczególnych składników i wraz ze zmianą ich stężenia zmienia się odczyn mleka. Kwasowość swą mleko zawdzięcza...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacje ogólne o mleczarstwie

  Obecnie w Polsce na wsi mieszka około 38% ludności, a około 28% pracuje w rolnictwie. Według danych FAO procent ludności zatrudnionej w rolnictwie na świecie wynosi około 47%, ale w Stanach Zjednoczonych tylko 2,5%, a na przykład w Rosji niecałe 19%. W krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /21 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ZWIĄZANE Z OGRANICZONYMI ZASOBAMI PERSONELU

  Niekiedy przeszkodą w rozpoczęciu programu dialektycznej terapii behawioralnej są ograniczone zasoby personelu. Na przykład tylko nieliczni pracownicy danej instytucji mogą znać zasady dialektycznej terapii behawioralnej, a na terenach wiejskich, w promieniu wielu kilometrów, może być bardzo mało...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności związane z regulowaniem emocji

  Tak jak w pozostałych modułach, umiejętności regulowania emocji staramy się uczyć, jak najczęściej opierając się na bezpośrednim doświadczeniu uczestników. Prezentując na przykład model emocji (diagram z zaznaczonymi emocjami i ich połączeniami z zachowaniami, myślami, impulsami, następstwami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo nastoletniego pacjenta

  Jeżeli terapeuta pracuje z populacją pacjentów o tendencjach samobójczych, najprawdopodobniej przyjdzie moment, że doświadczy samobójstwa swojego pacjenta. Doświadczenie to jest szczególnie trudne, gdy pacjent ma dopiero naście lat. Ponadto terapeuta, który pracował również z członkami rodziny pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawomocnianie - praca nad akceptacją

  Zawarty w piątym module segment uprawomocniania uczy akceptowania doświadczeń swoich i cudzych. Teoria autoweryfikacji według Swanna i współpracowników (1992) mówi, że wyzwania, jakie stają przed autokonstruktami, zwiększają chwiejność emocjonalną. To z kolei zakłóca przetwarzanie poznawcze i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 409

  praca w formacie txt

Do góry