Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PROPAGANDA

  Odgrywała wielką rolę w wojnach prowadzonych przez Napoleona, który stosował ją w znacznie większym stopniu niż inni przywódcy tej epoki. Miała ona nie tylko pobudzić żoł. do najwyższego wysiłku na polu walki, ale również umocnić poparcie franc. społeczeństwa (w mniejszym stopniu podbitych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁBRYGADA (franc. demi-brigade), jednostka wojsk, w armii franc.

  Odpowiednik p. Jednostki takie wprowadził Konwent w 1793 na wniosek deputowanego Edmonda Dubois de Crance. W skład półbryg. wchodziły 3 bat., z czego 1 z dawnych pułków, a 2 z ochotników. Półbryg. były wzmocnione komp. art. pieszej w sile 6 dział. 22 IX 1803 przemianowano je na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁŻOŁDOWCY (franc. demi-soldes)

  Ofic. WA, zwolnieni z czynnej służby za Pierwszej i Drugiej Restauracji, otrzymujący żołd w znacznie zmniejszonym wymiarze. Na mocy królewskiego ordo-nansu z 12 V 1814 rozwiązano 100 pułków piech. i 38 pułków kaw.

  W ten sposób usunięto z armii 20 tys. ofic., przede wszystkim bonapartystów. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

  Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

  1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKI Stanisław (6 V 1776 - 29 XI 1830), gen. poi.

  Ur. w Monasterzyskach na Ukrainie, ukończył Szkołę Rycerską. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. Związany z ks. Poniatowskim, towarzysz jego zabaw w Pałacu Pod Blachą i Jabłonnie.

  W XII 1806 płk, dow. 2 pp. 20 III 1810 gen. bryg., w kampanii 1812 dowodził bryg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMPON

  Ozdoba w kształcie puszystej gałki ze strzyżonego jedwabiu, wełny lub bawełny, umieszczana na czapce. Kolor p. oznaczał przynależność do komp. grenadierskiej lub fizylierskiej. Ułatwiało to żoł. odnalezienie się na polu walki.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONIATOWSKI Józef Antoni (7 V 1763 - 19 X 1813), ks., gen. poi., wódz naczelny wojska poi., marsz. cesarstwa

  Ur. w Wiedniu, służbę wojsk, rozpoczął w armii austr. 1789 wrócił do Polski na wezwanie stryja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otrzymał stopień gen.-mjr. wojsk koronnych, uczestniczył w ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, zapewniając osłonę wojsk. Sejmowi. W wojnie 1792 z Rosją dowodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /3 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONTONIERZY

  Żoł. wyspecjalizowani w budowie mostów, wykonujący też wiele prac saperskich. Napoleon utworzył odrębne oddziały p., aby przyspieszyć działania ofensywne WA (przekraczanie dużych przeszkód wodnych).

  P. dysponowali specjalistycznym sprzętem, m.in. pontonami, z których w ciągu kilku godzin mogli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPIS, spis wojskowy, konskrypcja w celu pobrania rekrutów

  Również faktyczna kontrola oddziałów wojsk., sprawdzanie ich stanu osobowego, uzbrojenia i umundurowania. W popisie, czyli raporcie o stanie p. lub bat., wyszczególniano liczbę żoł. zdolnych do służby, detaszowanych (wydzielonych do specjalnych zadań z dala od p.), chorych, czasem dezerterów, rannych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

  Tu 14 IX 1812 Napoleon daremnie oczekiwał na deputację władz ros. stolicy w nadziei, że jej przybycie i wręczenie mu kluczy do miasta będzie początkiem negocjacji pokojowych.

  Tego dnia 4 korpus ks. Eugeniusza Beauhamais doszedł do rogatki Twerskiej, a 5 korpus poi. ks. Poniatowskiego do Wzgórz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Bartosz123 Dodano /14.06.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry