Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obchodzenie się z mlekiem surowym

  Mleko jest wspaniałą pożywką dla wzrostu liczby mikroorganizmów i z tego względu ryzyko szybkiego mikrobiologicznego pogorszenia się jakości ma miejsce od chwili udoju do chwili wykorzystania w zakładzie przetwórstwa mleka. Rozwój strukturalny w przemyśle mleczarskim - obejmujący koncentrację w większe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /15 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady przeprowadzania doju ręcznego i mechanicznego

  Wyprodukowane mleko należy od krowy odzyskać, aby opróżnić pęcherzyki gruczołowe i zatoki mleczne wymienia, w których będzie się gromadziło kolejne powstające mleko. Prawidłowo przeprowadzony dój to taki, w którym można odzyskać całość wyprodukowanego mleka, bez szkody dla zdrowia krowy.

  Aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość mikrobiologiczna i jej wpływ na produkt

  O jakości i trwałości produktów mleczarskich decyduje jakość mikrobiologiczna surowca. W Polsce mleko surowe jest bardzo słabej jakości mikrobiologicznej i może zawierać od kilku nawet do ponad stu milionów komórek bakteryjnych w 1 cm3. Przy tak dużej liczbie bakterii, nawet po procesie pasteryzacji...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycie i konserwacja urządzeń udojowych

  Liczba dojarek mechanicznych zainstalowanych w Polsce wynosi obecnie około 250 000 sztuk. Głównie są to dojarki bańkowe użytkowane w gospodarstwach indywidualnych. Ocenia się, że ponad 50% mleka pozyskiwanego w tych gospodarstwach pochodzi z doju mechanicznego. Zaniedbania w obsłudze dojarek, brak...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /10 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich

  Stan sanitamo-higieniczny budynków inwentarskich w znacznym stopniu wpływa na wyniki produkcyjne i zdrowotność zwierząt. Dezynfekcja (odkażanie) jest to zabieg mający na celu zmniejszenie liczby drobnoustrojów w środowisku. Dezynfekcja może być dwojakiego rodzaju:

  1.    Zapobiegawcza (profilaktyczna)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie reprezentatywnej próbki mleka surowego do oceny jego jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej

  Ocena jakości surowca i dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą mleka a zakładem mleczarskim (spółdzielnią mleczarską) wiąże się z koniecznością pobierania próbek mleka od poszczególnych dostawców i transportowania ich w stadium nie zmienionym do laboratoriów, w których dokonywane są analizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z mlekiem po udoju

  Cedzenie jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z mleka zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak słoma, sierść, fragmenty nabłonka itp. Najczęstszym rodzajem cedzidła jest gęste sito wyłożone z wierzchu tkaniną bawełnianą lub specjalnym sączkiem. Bardzo ważna jest czystość sita i tkaniny, aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki konserwujące próbki mleka przeznaczone do analiz mikrobiologicznych, cytologicznych i chemicznych

  Celem zastosowania środków konserwujących (tzw. konserwantów) do próbek mleka jest zachowanie wszelkich naturalnych właściwości mleka przeznaczonego do analizy fizykochemicznej, cytologicznej i mikrobiologicznej. Mechanizm oddziaływania związków chemicznych konserwantów sprowadza się najczęściej do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena mleka w skupie i jego klasyfikacja

  Mleko jest surowcem dla przemysłu mleczarskiego. Jego wartość zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz od cech fizykochemicznych. Mleko narażone jest na liczne zanieczyszczenia nie tylko w okresie pozyskiwania, ale i w czasie transportu, przetwarzania i przechowywania. Mleko odbywa długą drogę od producenta...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie świeżości mleka

  Podstawowym kryterium oceny świeżości mleka jest jego kwasowość. Rzeczywisty odczyn mleka zależy od stężeń jonów H+ lub OHT. Jest to kwasowość czynna, która dla mleka świeżego i normalnego wynosi 6,55-6,70. Kwasowość czynną mleka można oznaczyć instrumentalnie (pehametrem) lub za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /867

  praca w formacie txt

Do góry