Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RAKOWIECKI Salwator (1779 - 19 III 1857), ofic. saperów wojsk poi.

  Ur. w Sejkowicach k. Radomia. Od 1807 w bat. saperów Ks. Warszawskiego, uczestnik wojny z Austrią, 1809 kpt. 1812 dowodził 5 komp. saperów, przydzieloną do dyw. gen. Dąbrowskiego.

  To m.in. jego zasługą było postawienie mostu dla piechoty pod Studzianką, przez który 26-29 XI W A przeprawiała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADZIWIŁŁ Dominik (IX 1786 - 11 XI 1813), ofic. poi.

  Ur. w Nieświeżu, należał do jednej z najbogatszych rodzin arystokratycznych. W 1811 wyposażył 8 p. ułanów, otrzymał stopień płk. i jego dow. 28 VI1812 na czele tego regimentu wkroczył do Wilna. Bił się pod Ostrownem, ranny pod Witebskiem, został gros.-mjr. p. poi. szwoleżerów gwardii. Wykonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADZIWIŁŁ Michał (24 IX 1778 - 24 V 1850), gen. poi.

  Uczestnik powstania kościuszkowskiego. W I 1807 płk i dow. Legii Północnej, z której powstał potem 5 pp. 1811 mianowany gen. bryg., stacjonował w Gdańsku.

  W kampanii 1812 dow. bryg. piech. w poi. dyw. gen. Grandjeana, wchodzącej w skład 10 korpusu Macdonalda. 1813 brał udział w obronie Gdańska i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAJEWSKI Nikołaj Nikołajewicz (1771 - 1829), gen. ros.

  Krewny faworyta carycy Katarzyny II Potiomkina, co ułatwiło mu karierę. Jako dziecko zapisany do służby wojsk., w wieku 20 lat był już płk. w siemionowskim p. gwardii. Uczestnik wojen z Turcją i Polską, dowodził niżegorodskim p. dragonów. 1796 odznaczył się w szturmie fortecy Derbent nad M...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA OSOBISTA (Conseil Prive), za Konsulatu i Pierwszego Cesarstwa rada doradcza u boku Bonapartego

  Ustanowiona w 1802, składała się początkowo z drugiego i trzeciego konsula, dwóch ministrów, dwóch doradców stanu, dwóch wielkich dostojników Legii Honorowej, a od 1804 także wielkich dygnitarzy cesarstwa. Wypowiadała się na temat projektów ustaw, ratyfikacji traktatów międzynarodowych, zawierania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁTUSK, m. nad Narwią

  Gdzie 26 XII 1806 doszło do bitwy między franc. korpusem Lan-nes’a a ros. armią Bennigsena. Rosjanie w sile 40 tys. zajęli stanowiska na przedpolu P. Lannes, dysponujący tylko 20 tys., zaatakował ich o godz. 10, starając się zdobyć strategicznie ważne mosty na Narwi.

  Walka toczyła się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA PIĘCIUSET (Conseil des Cinq-Cents)

  Izba niższa franc. parlamentu, ustanowiona kon-stytucjąroku III, ogłoszoną 25 IX 1795. Jej członkowie, wybierani na trzy lata, musieli mieć ukończony 30 rok życia.

  Zadaniem izby było przyjmowanie ustaw i ponowne rozpatrywanie takich, które odrzuciła izba wyższa, a więc Rada Starszych. R.P. była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUADRILATERALE, system czterech twierdz w płn. Italii, broniących dostępu do płd. Austrii

  Parę zach. fortec stanowiły Mantua i Peschiera, leżące nad rz. Mincio, łączącąjezioro Garda z Padem. Parę wsch. tworzyły natomiast Legnano i Werona, położone nad Adygą. Twierdze te miały szczególne znaczenie w wojnach na terenie płn. Italii.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA STARSZYCH (Conseil des Anciens)

  Izba wyższa franc. parlamentu, utworzona na mocy konstytucji roku III, ogłoszonej 25 IX 1795. Składała się z 250 członków powyżej 40 roku życia, żonatych lub wdowców, w większości dawnych członków Konwentu. Co roku odnawiano trzecią część izby. R.S. nie miała prawa inicjatywy ustawodawczej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUATRE-BRAS, ważne skrzyżowanie dróg z Brukseli do Charleroi i z Nivelle do Namur, na płd. od Brukseli

  Gdzie 16 VI 1815 doszło do bitwy między wojskami ang.-holend. Wellingtona i lewym skrzydłem Armii Północy, dowodzonym przez Neya. Zgodnie z rozkazem Napoleona Ney, znajdujący się rano w osadzie Frasnes, miał przesunąć się ku płn. i opanować Q.-B., aby w ten sposób nie pozwolić Wellingtonowi na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013 Znaków /1 995

  praca w formacie txt

Do góry