Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Źródła zakażeń mleka

  Proces zakażenia mleka florą bakteryjną najczęściej zachodzi w kilku etapach:

  •    syntezy mleka w wymieniu,

  •    wewnątrzstrzykowe zakażenie mleka świeżego,

  •    nieprzestrzegania minimum sanitarnego w czasie technologii pozyskiwania mleka,

  •    złe postępowanie z mlekiem po udoju,

  •    złe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Petrifilm™

  W Polskiej Normie PN-93/A-86036 „Mleko surowe do skupu. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne” zawarta jest uproszczona metoda płytkowa oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów. Standardowa metoda ma ograniczone zastosowanie do badań mleka od większej liczby dostawców, zwłaszcza gdy mleko zawiera dużą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki Salmonella

  Nazwą Salmonella określa się grupę pokrewnych sobie bakterii (na którą składa się około 2000 serotypów), których większość wywołuje infekcje zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj od 6 do 48 godzin, po czym następują objawy chorobowe. Choroba charakteryzuje się biegunką...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie w mleku surowym oraz w produktach mleczarskich

  Świeże mleko uzyskane w warunkach sterylnych ze zdrowego wymienia zawiera niewiele mikroorganizmów. Jednakże później w procesie technologii pozyskiwania mleka, jego zbioru w mleko zbiorcze, składowania i transportu surowca do zakładu przetwórczego zostaje zakażone mikroorganizmami środowiska. Mleko i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar oporności pozornej (impedancji)

  Pomiar impedancji należy do szeroko obecnie stosowanych technik mikrobiologicznych, wybitnie skracających czas analizy. W pełni zautomatyzowanym aparatem do badania jakości mikrobiologicznej mleka jest aparat BacTrac 4100.

  W celu wykonania analizy za pomocą pomiaru zmian oporności pozornej (impedancji)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizmy typu Campylobacter

  Zapalenie jelit na tle zakażenia organizmami typu Campylobacter powodowane. jest przez Campylobacterjejunii i C. coli. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj 2-5 dni, a objawy utrzymują się przez 1-3 dni. Zapalenie jelit charakteryzuje się głównie biegunką i bólem brzucha, ale może też obejmować gorączkę...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriocydia mleka surowego

  Naturalne właściwości antybakteryjne mleka związane są z lakteninami, spośród których wyróżniamy komponenty Li, L2 i L3. Komponent Li zidentyfikowano jako aglutyniny, L2 - laktoperoksydazę (Lp), L3 - swoiste przeciwciała.

  KOMPONENT Li - aglutyniny są to przeciwciała powodujące zlepianie się komórek...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekazanie próbek mleka do analiz

  Pobieranie prób mleka w punkcie skupu mleka surowego musi być bardzo staranne, gdyż od tego zależy później jego klasyfikacja i następnie cena mleka płacona rolnikowi. W Polsce w większości zakładów mleczarskich cena mleka zależy, oprócz klasy jakościowej, od ilości jednostek tłuszczowych. Obecnie w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany fizykochemiczne w mleku chłodzonym

  Mleko przetrzymywane w stanie schłodzonym, nawet jeśli nie wykazuje wyraźnie podwyższonej kwasowości, może być nieprzydatne dla przetwórstwa i spożycia z powodu nasilenia niekorzystnych zmian smakowo-zapachowych o podłożu:

  •    proteolitycznym (gnicie),

  •    lipolitycznym (jełkość),

  •...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby zapłaty za mleko

  Sposoby zapłaty za mleko ustalane są za pomocą dwóch podstawowych sposobów:

  1.    W mleczarniach cenę oblicza się na podstawie jednostek tłuszczowych, tj. ilości skupionego mleka od danego rolnika pomnożonej przez procentową zawartość tłuszczu w dostarczonym surowcu: j.t. = objętość mleka • %...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 257

  praca w formacie txt

Do góry