Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zwężenie zastawki aorty

  Jest to wada charakteryzująca się różną morfologią płatków zastawki aorty, powodująca utrudnienie wypływu krwi z lewej komory.

  Zaburzenia hemodynamiczne charakteryzują się podwyższonym ciśnieniem skurczowym w lewej komorze, gradientem ciśnienia skurczowego lewa komora-aorta, przerostem mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  Jest to połączenie aorty na wysokości cieśni z tętnicą płucną występujące w okresie płodowym, które u donoszonych noworodków ulega samoistnemu zamknięciu po urodzeniu. Początkowo przewód tętniczy kurczy się, a następnie dochodzi do przemian anatomicznych i całkowite zamknięcie przewodu następuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetralogia Fallota

  Jest to jedna z najczęstszych siniczych wad wrodzonych serca. Wada ta, jak wynika z nazwy, składa się z czterech patologii: ubytku przegrody międzykomorowej, zwężenia drogi odpływu prawej komory, które może dotyczyć zastawki i pnia płucnego, miejsca rozdwojenia na prawą i lewą tętnicę płucną, prawej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej

  Jest to rzadko występująca, ale bardzo ciężka sinicza wada wrodzona serca w której, jak wynika z nazwy, nie ma drożności pomiędzy drogą odpływu prawej komory a pniem płucnym. Prawa komora i zastawka trójdzielna zazwyczaj są hipoplastyczne. Życie noworodka zależy od utrzymania drożności przewodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrezja zastawki trójdzielnej

  Jest to ciężka, złożona wada wrodzona serca, która charakteryzuje się brakiem komunikacji między prawym przedsionkiem a prawą komorą, ponieważ nie ma zastawki trójdzielnej lub jest ona niedrożna. Inne składowe wady to: ubytek przegrody międzykomorowej, między przedsionkowej, hipoplazja prawej komory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny

  W wadzie tej krew z żył płucnych wpływa do prawego zamiast do lewego przedsionka. Żyły płucne mogą łączyć się odrębnymi kanałami żylnymi (mewy stępującymi w zdrowym sercu) z żyłą główną górną (typ nadsercowy) lub żyłą główną dolną (typ podsercowy), mogą uchodzić bezpośrednio do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej/kanał przedsionkowo-komorowy

  Wada ta polega na częściowym lub całkowitym braku przegrody przedsionkowo-komorowej i nieprawidłowej budowie zastawek przedsionkowo-komoro-wych. Przegroda przedsionkowo-komorowa jest to ta część przegrody, która znajduje się między przyczepem płatka przedniego zastawki dwudzielnej (wyżej) a przegrodowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukowiscydoza

  Definicja

  Mukowiscydoza to najczęstsza dziedzicznie uwarunkowana choroba rasy białej (1:2500 urodzeń), dziedziczona w sposób autosomalny recesywny; choroba wieloukładowa spowodowana zaburzeniem czynności gruczołów zewnątrz-wydzielniczych, prowadzącym do nieodwracalnych zmian destrukcyjnych, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby opłucnej

  Zapalenie wysiękowe opłucnej - charakteryzuje się obecnością płynu w jamie opłucnej o różnym charakterze i różnej ilości. Najczęstszą przyczyną są zakażenia, nowotwory, urazy. W przypadku zakażeń wyróżnia się wysięk parapneu-nioniczny, towarzyszący zmianom zapalnym w miąższu płuca, i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozoloterapia w chorobach układy oddechowego u dzieci

  W pneumonologii staje się ona obecnie coraz szerzej i częściej stosowaną nieagresywną metodą z wyboru, stanowiąc szybki sposób dostarczenia leku w dowolny i celowany przez lekarza region dróg oddechowych. Aerozole stosowane w medycynie są dwufazowym ośrodkiem rozproszonym. Fazę rozpraszającą stanowi gaz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /11 386

  praca w formacie txt

Do góry