Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Test Limulus

  Test Limulus określa zawartość endotoksyn (liposacharydów - LPS) w produktach spożywczych. Zewnętrzna warstwa ściany komórkowej bakterii gramuje-mnych zawiera liposacharydy, nazwane potocznie endotoksynami lub pyrogenem. Endotoksyny sątermostabilne i uwalniają się podczas lizy komórek bakterii. LPS jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie kwasu mlekowego

  Mikroorganizmy wytwarzające kwas mlekowy (tzn. Streptococcus, Lactobacil-lus, Lactococcus i Leuconostoc spp.) powodują psucie mleka przez fermentację laktozy do kwasu mlekowego. Dobre schłodzenie powoduje powstrzymanie wzrostu tych bakterii. Procesy kwaśnienia powodują znaczące straty w krajach ciepłych lub...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus aureus może powodować choroby ludzi przez wytwarzane toksyny. W chwili obecnej rozróżnia się sześć enterotoksyn wytwarzanych przez gronko w-ce (enterotoksyny A-F). Wytworzenie efektywnego poziomu enterotoksyn wymaga obecności dużej liczby mikroorganizmów (w przybliżeniu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałeczki gramujemne

  Mikroorganizmy 'ńdcntyl~ikowane'}ako Pseudomonas spp. to najważniejsza grupa psychrotrotow związanych z procesami psucia mleka i jego przetworów. Namnażają się one szybko w temperaturach schładzania i często dominują w populacji mikroorganizmów. Mikroorganizmy te występują powszechnie w środowisku...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Listeria monocytogenes

  Listerioza jest chorobą człowieka i zwierząt (gospodarskich) spowodowaną przez Listeria monocytogenes, który to mikroorganizm nabrał ostatnio znaczenia dla przemysłu mleczarskiego. Okres do wystąpienia objawów może wynosić od 1 do 50 dni. U ludzi infekcja zazwyczaj ogranicza się do osób o osłabionym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie z grupy coli

  Choć ta grupa bakterii to również pałeczkowate bakterie gramujemne, jednak w przemyśle mleczarskim traktowane są odrębnie. Powszechnie uważa się je jako główne skażenie mleka surowego. Ponieważ bakterie te nie przeżywają pasteryzacji, więc grupa ta jest często wykorzystywana jako organizmy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yersinia enterocolitica

  Dżuma to infekcja człowieka powodowana przez niektóre szczepy Yersinia enterocolitica. Nie wszystkie szczepy tego mikroorganizmu powodują chorobę, a szczepy chorobotwórcze ograniczają się do kilku bioserotypów. Okres inkubacji wynosi od 1 do 4 dni, natomiast objawy ustępują po 2-3 dniach. Choroba zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie tworzące spory

  Większość produktów mleczarskich poddaje się obróbce termicznej, i stąd wszelkie mikroorganizmy, które mogą przetrwać pasteryzację są istotne. Najważniejsze typy drobnoustrojów powodujące psucie się produktów to te, które wytwarzają odporne na temperaturę spory, tzn. Bacillus i Clostridium spp. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowanie i transport mleka

  Większość krajów UE uwzględnia temperaturę dostarczanego mleka przy jego ocenie. Zbyt wysoka temperatura dostarczanego mleka może być podstawą jego dyskwalifikacji i odmowy jego zakupu. Mleko w zlewni powinno być przechowywane w stanie schłodzonym, w temperaturze poniżej 5°C. Zbiorniki chłodzące oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdże i pleśnie

  Mleko surowe rzadko kiedy zawiera drożdże i pleśnie, jednakże grupy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku, szczególnie w powietrzu, skąd przedostają się do mleka i jego produktów. Na ogół nie są one konkurencją dla bakterii, chyba że poziom cukru lub soli jest wysoki lub też produkt mleczarski...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 837

  praca w formacie txt

Do góry