Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pruska droga do kapitalizmu i jej odzwierciedlenie w rozwoju administracji

  Pruska droga do kapitalizmu była, w przeciwieństwie do francuskiej, ewolucyjna. Imidalizm przeobrażał się w kapitalizm stopniowo, w wyniku serii reform, odgórnie przeprowadzonych przez rząd. Droga ta nosi nazwę pruskiej, bowiem Pru-stanowiły jej najdoskonalszy przykład. Wystąpiła ona jednak we...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji republik. Polska w II połowie XVIII wieku

  Do przedstawionych republik dołączyła się także Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795).

  Przed 1764 rokiem nie było w Polsce nowoczesnych organów administracji -ani centralnej, ani terytorialnej. Na szczeblu centralnym brakowało przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecone republiki

  Wskutek poważnego tradycjonalizmu absolutyzmu oświeconego między „oświeconymi” a „nieoświeconymi” monarchiami XVIII w. nie było na tyle dużych różnic, by niemożliwe było łączne charakteryzowanie obu tych postaci monarchii absolutnej. Inne ówczesne formy państwowe wykazywały tuk/r wiele cech...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpus urzędniczy

  Przyjęcie biurokratycznego systemu organizacji administracji pociągało zal sobą zatrudnienie przez aparat administracyjny znacznej liczby stałych, zawodo- j wych urzędników - korpusu państwowej służby cywilnej, równoległego do korpusu zawodowej służby wojskowej. Nawet hołdująca jak najszerszemu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania państwa i administracji - zagadnienia ogólne

  Za jedną z charakterystycznych cech monarchii absolutnych, a także innych form państwowych wystvpuji|cych w XVIII w., trzeba uznać szeroki zakres działania aparatu państwowego, Oznaczało to zarazem obszerny zasięg działania administracji, która realizowała politykę wytyczoną przez monarchię, czy -...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja i prawo

  Jedną z cech sytemu biurokratycznego uznano obowiązywanie ogólnych norm regulujących zachowania na poszczególnych stanowiskach. Organizacja administracji, jak i merytoryczna strona jej działalności, były w poważnej mierze |n /nlmiotem przepisów prawnych, podawanych na ogół do wiadomości publicz-ni'|...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy społeczno - gospodarcze, chronologia i podstawowe cechy monarchii absolutnej

  Poszukując genezy współczesnej administracji, należy cofnąć się do czasów monarchii absolutnej, która była ostatnią z następujących po sobie w toku typowego rozwoju formą państwa feudalnego. Istotą państwa tego typu było utrwalenie, n następnie ochrona stosunków społecznych, których podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /12 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK REŃSKI (Rheinbund)

  Utworzony 12 VII 1806 związek 16 państw niem., sprzymierzonych z Francją. Jego podstawowym zadaniem było dostarczenie Napoleonowi kontyngentów wojsk., stworzenie dla Francji osłony w środk. Europie przeciwko Austrii, Prusom i Rosji. Z.R. tworzył się stopniowo od końca 1805. 10-12 XI w Brnie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻANDARMERIA

  Formacja policji wojsk., zwana czasem ż. połową, powoływana przez wszystkie armie europejskie do utrzymania porządku wewnętrznego i dyscypliny w ramach własnych wojsk. Należało do niej ściganie dezerterów, tzw. maruderów porzucających swoje oddziały, np. w celach rabunkowych, popisowych (poborowych)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻANDARMERIA ORDYNANSOWA, formacja gwardii cesarskiej

  Jesienią 1805 Napoleon polecił mistrzowi ceremonii Louisowi de Segur opracować projekt utworzenia formacji złożonej z synów arystokracji i „dobrej szlachty”. 2 X 1806 podpisał dekret o powołaniu ż.o., która swą nazwą miała nawiązywać do podobnej formacji Ludwika XIV.

  Zaciąg był ochotniczy, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt

Do góry