Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szczególne problemy administracji na ziemiach polskich w dobie porozbiorowej

  Gdy w XIX w. kształtowały się klasyczne instytucje administracji, a tym inmym utrwalone zostały podstawy administracji współczesnej, Polska pozbawiona była samodzielnego bytu państwowego. Z punktu widzenia historii instytucji politycznych i administracyjnych czasy zaborów, czyli lata 1772/1795— IU18...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczno - ustrojowe podstawy kształtowania klasycznej administracji XIX wieku

  Polityczno-ustrojowymi podstawami klasycznej administracji XIX w. był) przede wszystkim: autokratyzm i liberalizm. Autokratyzin, czyli system rządów jednostki, stanowił punkt wyjścia rozwoju administracji typu burżuazyjnego w krajach pruskiej drogi do kapitalizmu. Reformy administracyjne, które...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kameraliści i policyści

  W XVIII w., jak wspomniano, pojawiły się również całościowe programy planowego oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne, będące zarazem uogólnieniem dotychczasowego dorobku absolutyzmu. Ideologami, a po części praktykami, wszechobecności państwa stali się przedstawiciele...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice chronologiczne

  Kapitalistyczna formacja społeczno-ekonomiczna kształtowała się w różnych krajach w różnym czasie i w niejednakowym tempie. W Anglii zapanowała w swoistych formach [15] - od połowy XVII w., podczas gdy Prusy czy Rosja wkroczyły w epokę kapitalizmu dopiero w XIX w., zachowując zresztą nadal niemało...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /4 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjokratyzm a zakres działania administracji

  Poczynając od połowy XVIII w., coraz większą rolę odgrywały doktryny, których twórcy odznaczali się nastawieniem liberalnym. Punktem wyjścia ich lo/ważań było nie państwo i nie społeczeństwo jako całość, lecz jednostka. Jednooka powinna cieszyć się jak największą wolnością - nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielska droga do kapitalizmu a rozwój administracji w Anglii

  Drogi do kapitalizmu poszczególnych krajów lub grup krajów różniły się między sobą przede wszystkim sposobem rozwiązania kwestii rolnej. Przemysł] od początku miał charakter kapitalistyczny, a próby oparcia go na podstawach feudalnych, np. zatrudnienie chłopów pańszczyźnianych w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji w monarchiach absolutnych - system biurokratyczny

  Administracja monarchii absolutnych opierała się, o czym wspomnieliśmy |/|. nu systemie biurokratycznym. Zastosowane w niniejszym wykładzie pojęcie biurokracji odbiega w dużym stopniu od potocznego rozumienia tego terminu.

  W języku potocznym biurokracja jest bowiem synonimem wad administra-t |l. jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /18 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuska droga do kapitalizmu a rozwój administracji francuskiej

  Francuska droga do kapitalizmu miała charakter rewolucyjny. Feudalizm w rolnictwie uległ całkowitej likwidacji w ciągu pierwszych kilku lat rewolucji -w wyniku, jak gdyby, uwłaszczenia i swoistej reformy rolnej dokonanej poprzez wyprzedaż chłopom dawnych dóbr feudalnych, przejętych prace państwo...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

  Osiemnastowieczne republiki, jak była o tym mowa [4], upodabniały się w dużym stopniu do modelu, który przyjęły monarchie absolutne. I ich nie ominął proces kształtowania się systemu biurokratycznego.

  Republiki wyróżniały się jednak, jak wiemy, oddziaływaniem na sprawy państwowe czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony

  W XVIII w. szeroko rozprzestrzeniały się w Europie idee Oświecenia. Po-i zi|lki lego prądu umysłowego wiązały się z rozwojem nauk przyrodniczych oraz filozofii prawa natury. Rychło jednak punkt ciężkości zaczęto przenosić na sferę społeczną i polityczną.

  Myśl Oświecenia opierała się na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 255

  praca w formacie txt

Do góry