Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Administracja a życie gospodarcze

  Aby skonkretyzować ogólne tezy, dotyczące zadań administracji rozwiniętego państwa kapitalistycznego, z całego systemu oddziaływania państwa na życie gospodarcze i społeczne wyodrębnimy dwa kompleksy spraw: formę oddziaływania na życie gospodarcze oraz troskę o materialny poziom życia i warunki...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cezury chronologiczne

  W ostatnich dziesiątkach lat XIX w. kapitalizm zaczął poważnie zmieniać Nwój charakter. Kapitalizm wolnokonkurencyjny przeobrażał się w kapitalizm nierzadko określany jako monopolistyczny [38], przybierając zarazem - typowy illu okresu poprzedzającego wybuch I wojny światowej - charakter...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /15 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja wobec warunków pracy i materialnego poziomu życia ludności

  Warunki pracy w przedsiębiorstwach prywatnych stawały się przedmiotem zainteresowania władzy państwowej już w poprzednim okresie. Pod wpływem walki robotników, a także ruchów filantropijnych, ograniczano najpierw najbardziej rażące formy kapitalistycznego wyzysku: możliwość zatrudniania dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia w dziedzinie ekonomiki

  W wyniku procesu koncentracji i centralizacji kapitału w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. doszło do przeobrażenia się kapitalizmu wolnokonkurencyj-uego w, jak go często określano, kapitalizm monopolistyczny. Duży wpływ wywarł na to zjawisko kryzys 1873 r., który po raz pierwszy wybuchł prawie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a postęp techniki biurowej

  Techniczne wyposażenie administracji klasycznej nie różniło się wiele od wyposażenia administracji w. Oświecenia [11]. Jedyną poważniejszą nowością w tej dziedzinie był telegraf. Pewne znaczenie miało też wprowadzanie od lat trzydziestych XIX w. stalówek, wypierających tradycyjne gęsie pióra...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /7 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia stosunków społecznych

  Od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. dokonywały się poważni’ przeobrażenia w układzie sił społecznych państw kapitalistycznych. Udział wielkoprzemysłowej klasy robotniczej w całym społeczeństwie tylko początkowo rósł, następnie bowiem wzrost ten uległ zahamowaniu. Po II wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

  Administrowanie opiera się też coraz bardziej na osingiiivtmch nie tylko techniki i nauk technicznych, lecz także nauk społecznych, w tym nauk administracyjnych, z teorią organizacji i kierowania, zwanej też, na czele. Za twórców teorii organizacji i kierowania uważa się powszechnie działających na...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /12 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy zewnętrznej kontroli administracji

  Omówienie problematyki sądownictwa administracyjnego prowadzi do przedstawienia innych postaci zewnętrznej kontroli administracji - zewnętrznej, (O znaczy w pewnym stopniu od administracji niezależnej.

  Kontrola w ścisłym znaczeniu - to obserwowanie określonych zjawisk, illliilizowanie ich charakteru i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /6 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja administracji centralnej

  Przełom XVIII i XIX w. był, o czym wspomniano [18], okresem głębokich form administracji centralnej w wielu krajach. W 1791 r. dokonano we Francji systematycznego i wyczerpującego podziału zadań między resorty administracji. Do tej pory nie l«V I" tu, jak wiemy, ministra spraw wewnętrznych [8]. W 1791...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /8 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb działania administracji centralnej - kolegialność a jednoosobowość

  W Szwecji jednak nic się w systemie rozdziału rządu i administracji nioa zmieniło. Wprawdzie w 1841 r. dokonano tam resortowego podziału zadań pomiędzy członków Rady Stanu, jednakże podział ten odnosił się wyłącznie Na początku XIX w. na ogół wprowadzano w administracji centralnej jeszi cze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 009

  praca w formacie txt

Do góry