Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grupy interesów a aparat administracyjny

  Obok omawianych już przeobrażeń administracji centralni'], polegających mi umocnieniu aparatu pomocniczego szefa rządu i ministrów, na uelastycznieniu struktur czy też na powiększaniu liczby ministerstw, trzeba zwrócić uwagę na wzrost udziału grup interesów w administim.

  Mechanizmu funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia podziału terytorialno - administracyjnego

  Jednym z podstawowych problemów administracji, które musiano podejmować w ciągu ostatniego stulecia, był problem podziału terytorialnego. Wiek XIX pozostawił po sobie dwa systemy podziału: podział typu historycznego, znany nam ze Skandynawii, Węgier, Anglii i Stanów Zjednoczonych, oraz podział j typu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma administracji przed I wojną światową i jej następstwa

  Administracja podlegała od lat osiemdziesiątych XIX w. dalszym stałym przeobrażeniom, które dostosowywały ją do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, politycznych i technicznych. Przeobrażenia te miały po części charakter odmienny od dotychczasowego [36], odbywały się bowiem w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia ustroju politycznego

  Ustrój polityczny państw kapitalistycznych uległ w ciągu ostatniego stulecia poważnym przeobrażeniom. Podstawowym ideologicznym czynnikiem tych przeobrażeń było szerzenie się i umacnianie idei demokratycznych. Pewną rolę odegrała pod tym względem Komuna paryska 1871 roku. Niezależnie od tego, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /13 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

  W tej zdecydowanie przeważającej części krajów kontynentalnych, które niej posiadały tradycyjnych instytucji samorządowych, organy samorządu terytorialnego powołano w II połowie XIX w. obok istniejącego już i zreorganizowanego na ogół w początku tego stulecia systemu organów typu biurokratycznego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /24 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a prywatna

  Już z powyższych stwierdzeń wynika, że w XX w. następowało poważne zbliżenie administracji publicznej i szeroko rozumianej administracji prywatnej. Przez administrację prywatną należy rozumieć przede wszystkim nparat zarządzania przedsiębiorczością prywatną.

  Do końca XIX w. ogromna...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /9 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w ujęciu doktryn XX wieku

  Liberalizm gospodarczy, który był w XIX w. najbardziej typową choć nie jedyną doktryną odnoszącą się do zakresu działania państwa i jego administracji [21], w XX w. przez długi czas utracił dotychczasowe znaczenie. Konsekwentny liberalizm gospodarczy w warunkach kapitalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /16 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy aparatu urzędniczego

  W ciągu XIX w. nastąpił poważny wzrost liczby pracowników państwowych. Przyrost etatów nastąpił głównie w wyniku powstania nowych lub rozwinięcia dawnych służb o charakterze materialno-technicznym, jak koleje i poczta. Irdnakże pewna część nowych pracowników państwowych była rzeczywistymi...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /14 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania administracji w praktyce XX wieku - zagadnienia ogólne

  Rzeczywistość ustrojowa krajów współczesnego kapitalizmu była długo o wiele bliższa doktrynom interwencjonistycznym niż tradycyjnym doktrynom liberalnym. Począwszy od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w., na- i stępował odczuwalny wzrost zadań administracji, odnoszący się do różnych |...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /10 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokratyzm a początki nowoczesnej reformy administracji

  Pod względem technicznych środków działania klasyczna administracja XIX w, niewiele jeszcze różniła się od administracji wieku Oświecenia [11]. Szerzej, na ogól mnie j intensywnie, wkraczała ona w życie obywateli [22]. Była więc bardziej niż w XVIII w. rozbudowana, a przez to bardziej skomplikowana...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /28.06.2013 Znaków /5 302

  praca w formacie txt

Do góry