Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ mastitis na skład fizykochemiczny mleka surowego

  Skład mleka jest miarą jego normalności i zależy od stanu fizjologicznego wymienia, a dokładniej - od prawidłowego funkcjonowania komórek mlekotwór-czych. Wszelkie zaburzenia fizjologii laktacji dają bowiem natychmiast zauważalne zmiany w składzie mleka, a co za tym idzie - także jego przydatności...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /7 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

  W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się elektroniczne liczenie bakterii w próbkach mleka. Takie aparaty jak BactoScan, BacTrack, Bactocount czy też Bentley BactoCount IBC sąjuż niekiedy na wyposażeniu Okręgowych Laboratoriów Oceny Mleka.

  Działanie tych aparatów - wyposażonych w minikomputer i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia mleka mastitowego

  Choroby wymienia (mastitis) objawiające się m.in. wzrostem liczebności komórek somatycznych w mleku zmusiły do określenia górnych granic ich liczby dla mleka nonnalnego, a więc określenia tzw. wartości krytycznej. Takie działanie miało również na celu usprawnienie diagnostycznej oceny przydatności m...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /12 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyny w mleku

  Aflatoksyny są metabolitami wytwarzanymi przez liczne szczepy grzybów z grupy Aspergillus flavus i Sapergillusparasiticus. Dla mleka i produktów mleczarskich najbardziej charakterystyczne są aflatoksyny AFMi i AFM2, które metabolizowane są w wątrobie z aflatoksyn Bi i B2. Specjalistyczny układ enzymatyczny dla...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja mleka

  Powszechnie stosowane metody rozdziału - separacji składników żywności - jak: wirowanie, filtrowanie, sedymentacja, zagęszczanie, suszenie, ekstrakcja, krystalizacja lub destylacja, nie dająmożliwości modyfikowania składu chemicznego produktu przez wybiórcze działania na składniki suche masy mleka...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza indukowana

  Lipoliza pobudzona - indukowana powstaje po uszkodzeniu otoczki kuleczki tłuszczowej przez czynnik mechaniczny (np. tarcie, wibracje i wstrząsy, homogenizacja, przepompowywanie mleka itp.). Dochodzi wówczas do pęknięcia otoczki i ułatwionego dostępu lipaz mleka do wnętrza kuleczki tłuszczowej i następowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasteryzacja i oziębianie mleka

  Pasteryzacja to operacja termiczna mająca na celu zminimalizowanie zagrożenia zdrowia człowieka przez zniszczenie drobnoustrojów obecnych w mleku, z jednoczesnym zachowaniem jak najmniejszych zmian chemicznych, fizycznych i organoleptycznych mleka.

  Pasteryzacja redukuje ilość szkodliwych mikroorganizmów do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza spontaniczna

  Lipoliza spontaniczna ma miejsce wówczas, gdy istnieje wzmożona podatność tłuszczu mlekowego na atak enzymów lipolitycznych. Panuje powszechne przekonanie, że przy prawidłowej technologii pozyskiwania mleka i zapewnienia dobrych warunków higienicznych doju występuje jedynie spontaniczny typ lipolizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda DEFT

  Metoda DEFT („the direct epifluorescent filter techniąue”) została zaproponowana przez Pettiphera w 1980 roku. Nadaje się ona do badania mleka o liczebności poniżej 100 tys. komórek bakteryjnych w 1 cm3, ponieważ możliwe jest użycie do badania 2 cm' mleka i wydzielenie z niego bakterii za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda z wykorzystaniem aparatu Bactoscan

  Firma FOSS (Dania), opierając się na technice badania fluorescencyjnego, zaproponowała automatyczne liczenie bakterii za pomocą analizatora Bactoscan. Mleko podgrzewane zostaje do temperatury 40°C, następnie przez komorę miksującą jest podawane na wirówkę szybkoobrotową, gdzie następuje oddzielenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry