Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DROBNOUSTROJE, mikroorganizmy

  Każdy organizm, którego nie można zaobserwować bez użycia mikroskopu. Jednakże w języku naukowym nie jest to definicja precyzyjna. W praktyce drobnoustrojami nazywamy te organizmy, którymi zajmują się mikrobiolodzy. Do mikroorganizmów zaliczamy: wirusy, bakterie, grzyby jednokomórkowe, glony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOJRZEWANIE U CZŁOWIEKA

  Okres w rozwoju człowieka, kiedy gruczoły płciowe rozpoczynają wydzielanie hormonów płciowych. Pod wpływem działania hormonów w organizmie dziewczynki i chłopca zachodzi szereg zmian w budowie ciała, czynnościach niektórych narządów oraz w psychice. Pierwszym objawem dojrzewania jest gwałtowny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROSOPHILA MELANOGASTER

  Muszka owocowa, owad należący do rzędu muchówek. Ten niewielkich rozmiarów owad używany jest powszechnie do badań genetycznych i cytogenetycz-nych z kilku względów. Po pierwsze ze względu na matą liczbę, łatwo obserwowalnych pod mikroskopem, chromosomów (2n = 8). Po drugie szybko się rozmnaża, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKREWNY UKŁAD

  Układ produkujący i wydzielający do krwi hormony. Wraz z układem nerwowym i immunologicznym warunkuje homeostazę całego organizmu. Do układu dokrewnego zalicza się wszystkie gruczoły wydzielania wewnętrznego, a także tkanki i komórki produkujące hormony. Przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROŻDŻE (Saccharomyces)

  Rodzaj grzybów workowców z rodziny drożdżowanych, rzędu drożdżowców, charakteryzujących się przeważnie jednokomórkowym ciałem i wegetatywnym sposobem rozmnażania - pączkowaniem. Rzadko występuje podział komórki. Wypączkowane komórki pozostają na komórce macierzystej, tworząc pseudogrzybnię iub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONOR

  W biochemii: związek chemiczny, substancja prosta lub układ enzymatyczny, mogące w czasie reakcji biochemicznych oddawać grupy chemiczne, atomy lub elektrony innym związkom (akceptorom, biorcom).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZY

  Nieregularne bryty szczawianu wapnia spotykane w wakuolach komórek miękiszowych lub skórki u roślin lądowych. Druzy' są przykładem wydaliny wewnątrzkomórkowej. Inne postacie nierozpuszczalnego szczawianu wapnia to kryształy i rafidy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPAMINA

  Pobudzający przekaźnik nerwowy (neurotransmiter) z grupy katecholamin (amin biogennych), wytwarzany i uwalniany przez neurony ośrodkowego uktadu nerwowego. W zależności od miejsca uwalniania może ona odgrywać różną rolę.

  W układzie limbicznym wpływa głównie na procesy emocjonalne (m.in. jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRYF GENETYCZNY

  Wahania w częstotliwości występowania alleli, niewynikające z działania doboru naturalnego, migracji, czy mutacji. Dotyczy przede wszystkim małych, izolowanych populacji, przy czym jego znaczenie wzrasta w miarę spadku liczebności grupy, Dryf genetyczny jest efektem losowych zmian w ilości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR NATURALNY, selekcja

  Podstawowy mechanizm odpowiedzialny za przebiegającą ewolucję organizmów żywych, polegający na selekcjonowaniu genotypów ze względu na ich lepsze dopasowanie do warunków środowiska i wyższą rozrodczość. Zmiany wywoływane doborem będą proporcjonalne do presji wywieranej przez czynniki zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 546

  praca w formacie txt

Do góry