Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRZYBNIA

  Plecha grzybów zbudowana z wydłużonych komórek zwanych strzępkami, Strzępki mogą być jedno-, dwu- lub wielojądrowe. Wyróżnia się grzybnię nitkowatą, której strzępki luźno przerastają podłoże i grzybnię plektenchymatycz-ną, o ścisłym układzie strzępek, tworzącą owoc-niki grzybów wyższych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HATTERIE, tuatary

  Jedyni żyjący przedstawiciele rzędu gadów sfenodontów, liczący dwa gatunki w obrębie jednego rodzaju: Sphenodon punctati i S, guntheri. Hatterie są określane jako „żywe skamieniałości”, ponieważ są pozostałością archaicznej grupy, której rozkwit przypada na trias. Przetrwały jedynie na Nowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZYBY

  Grupa heterotroficznych organizmów eukariotycznych, licząca obecnie około 120 tys. gatunków, jednak co roku oznacza się około 1000 nowych gatunków, toteż, wg niektórych autorów, szacunkowa liczba gatunków grzybów może sięgać ponad 1 min. Ich ciało składa się z komórek otoczonych ścianą komórkową...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /8 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA PROSTETYCZNA

  Substancja nie-białkowa, organiczna lub nieorganiczna, wchodząca w skład enzymu lub innego białka, trwale z nim związana, niezbędna dla jego prawidłowej funkcji (np. wchodzi w skład centrum aktywnego enzymu). Z reguły pełni funkcję przenośnika elektronów, określonych atomów lub grup chemicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOCYTY (pmn)

  Grupa komórek leu-kocytarnych (krwinek białych), powstających w czerwonym szpiku kostnym (pod wpływem określonych czynników wzrostowych) z nieukierunko-wanych komórek pnia (CFE-GEMM). Podzielona na granulocyty obojętno- (neutrofile), kwaso- (eozyno-file) i zasadochłonne (bazofile). Pełnione przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNILEC (szkorbut, łac. scorbutus, choroba Moellera-Bartowa)

  Schorzenie ogólnoustrojo-we, wywołane niedoborem kwasu askorbinowego (wit. C) w diecie. Dotyczy ssaków naczelnych i świnki morskiej (brak oksydazy L-gulonolaktono-wej, katalizującej utlenienie L-gulonoiaktonu do L-askorbinianu). Związany z nieprawidłową syntezą kolagenu, na skutek obniżonej aktywności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAPTOLITY

  Gromada wymarłych przed strunowców żyjących od kambru do karbonu. Najliczniej występowały w ordowiku i sylurze, dlatego obecnie są uważane za skamieniałości przewodnie tego okresu. Ich skamieniałe szkielety zewnętrzne występują np. w Górach Świętokrzyskich. Są dowodami bezpośrednimi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golgiego aparat

  Inaczej układ Golgiego lub ciałko Golgiego, organellum komórkowe, występujące zarówno w komórkach roślinnych, jak i zwierzęcych, którego główną funkcją jest przetwarzanie, sortowanie i modyfikowanie białek. Aparat Golgiego został po raz pierwszy wybar-wiony i zaobserwowany pod mikroskopem przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASICA, thymus

  Centralny narząd limfa-tyczny odpowiedzialny za rozwój i dojrzewanie limfocytów oraz gruczoł dokrewny. Występuje u wszystkich kręgowców jako parzysty narząd ulokowany w szyi, głowie czy klatce piersiowej. Cechą charakterystyczną grasicy jest jej szybki rozwój u młodych osobników i form larwalnych, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GONADOTROPINY

  Hormony wytwarzane w przednim płacie przysadki mózgowej i w łożysku ssaków. Są glikoproteidami regulującymi czynności gonad. Są odpowiedzialne za rozwój układu rozrodczego i cykliczne zmiany w układzie rozrodczym samic, za owulację, laktację, prawidłowy przebieg ciąży. Wpływają na produkcję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry