Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INTERFAZA

  W cyklu życiowym komórki okres międzypodziałowy. W zależności od rodzaju komórki może trwać od kilkunastu godzin do kilkudziesięciu lat. W czasie interfazy można wyróżnić trzy etapy: G^ S i G2, W G± następuje produkcja białek i lipidów, wzrost komórki. W S zachodzi replikacja DNA w celu podwojenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAJECZKOWANIE, owulacja

  Uwolnienie z pęcherzyka Graffa komórki jajowej, która objęta przez strzępki jajowodu zostaje wprowadzona do jego bańki. Hormonalnym sygnałem do rozpoczęcia owulacji są: wyrzut GnRH, pik owulacyjny LH (luteotropiny, 12-24 godzin przed owulacją) i przejściowe obniżenie produkcji estradiolu. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERFERONY (skrót INF)

  Glikoproteiny (poza INFa) produkowane przez komórki ludzkie i zwierzęce w odpowiedzi na infekcje wirusowe i bakteryjne. Hamują transkrypcję kwasów nukleinowych i translację białek wirusowych. Hamują proliferację komórek, angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych), blokują niektóre onkogeny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDOL

  Ciało stałe o temp. topnienia 53°C, rozpuszczalne we wrzącej wodzie, alkoholu i eterze. Jest częściowo wchłaniany z jelita grubego do krwi. Występuje w wielu olejkach roślinnych i w kale. W małych stężeniach ma zapach jaśminu, w wyższych fekaliów, podobnie jak skatol (naturalnymi pochodnymi i. są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGICZNE NARZĄDY

  Narządy wykazujące wspólne pochodzenie i podobny plan budowy, lecz zróżnicowane morfologicznie z powodu pełnienia odmiennych funkcji.

  Przykładami narządów homologicznych są kończyny przednie ssaków: bieżna u konia, pływna u foki, lotna u nietoperza, chwytna u człowieka; lub odnóża u owadów: skoczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPLANTACJA (zagnieżdżenie, wszczepienie)

  Szerokie pojęcie obejmujące w biologii:

  1. etap transplantacji, polegający na wszczepieniu narządu, tkanki lub elementów z tworzyw sztucznych (również zębów);

  2.    zagnieżdżenie blastocysty ssaków w błonie śluzowej macicy (u człowieka ok. 5-7 dnia po zapłodnieniu) lub- poza nią (ciąża ekotopowa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHTIOSTEGA

  Przedstawiciel wymartych płazów (meandrowce), który wykazywał cechy charakterystyczne zarówno płazów, jak i ryb forma przejściowa. Szczątki ichtiosteg odkryto w górnodewońskich osadach Grenlandii. Morfologicznie przypominała salamandrę o długości ciała ok, 80 cm.

  Do cech wykazujących...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOZYGOTA

  Komórka/organizm o diplo-idalnej liczbie chromosomów zawierającej taki sam wariant tego samego genu/genów, czyli alle-lu. W zależności o wariantu genu/genów można mówić o homozygocie dominującej, jeżeli obydwa allele są allelami dominującymi (np. A4) i homozygocie recesywnej, jeżeli obydwa allele są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INAKTYWACJA

  Obniżenie lub całkowity zanik aktywności substancji biologicznie czynnych, zazwyczaj białek (enzymu, receptora), spowodowany zmianą ich struktury przestrzennej. Do inak-tywacji dochodzi najczęściej w wyniku denaturacji, przyłączenia inhibitora lub modyfikacji posttran-slacyjnej.

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOADAPTACJA

  Niewielkie zmiany ewolucyjne, dzięki którym organizmy są lepiej przystosowane do życia w określonym środowisku. Przykładem są zróżnicowane aparaty gębowe owadów, przystosowane do pobierania różnych rodzajów pokarmu lub kończyny ssaków, umożliwiające poruszanie się w odmienny sposób i w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry