Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Duszność

  Jest to uczucie „braku powietrza” z powodu trudności w oddychaniu. Jest to, podobnie jak ból, zjawisko wielowymiarowe. Może być spowodowane wieloma czynnikami. Przyczyną duszności może być zapalenie płuc, zmiany nowotworowe w obrębie płuc łub drzewa oskrzelowego, wysięki opłucnowe, odma opłucnowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja psfchospoteczna

  Przebycie choroby nowotworowej oraz leczenia przeciwnowotworowego często prowadzi do okaleczenia. W konsekwencji dochodzi do spadku samooceny i samoakceptacji. Chory może dobrze radzić sobie z kalectwem fizycznym, szczególnie po pi'zebytej rehabilitacji fizycznej, lecz mieć problemy z radzeniem sobie w życiu z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka domowa

  Bardzo wielu chorych woli w terminalnej fazie choroby przebywać w domu, w znanym sobie otoczeniu, wśród bliskich mu osób. Jest to możliwe, gdy spełnione są podstawowe warunki prowadzenia opieki w domu. Przede wszystkim należy ocenić, czy rodzina podoła obowiązkom, jakie narzuca na nią obecność chorego w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka paliatywna

  Definicja opieki paliatywnej zaproponowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) określa, że jest to „całkowita aktywna opieka nad osobą, której choroba nie poddaje się leczeniu przyczynowemu. Równolegle prowadzona jest walka z bólem, innymi objawami somatycznymi, problemami psychologicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywienie chorego

  Jawne klinicznie zaburzenia stanu odżywienia występują u 40-80% chorych na nowotwór złośliwy. Mogą się pojawić w każdym okresie choroby nowotworowej: mogą występować jeszcze przed rozpoznaniem nowotworu, mogą rozwijać się w czasie prowadzonego leczenia lub też ujawnić się dopiero w terminalnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i prawa chorego dziecka

  Chociaż podstawowe aspekty opieki nad dzieckiem chorym są dobrze znane i nie są specyficzne dla onkologii pediatrycznej, powinny być w niniejszym rozdziale zamieszczone. Przede wszystkim, pielęgniarki zajmujące się dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnym szkolnym powinny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból

  Ból jest nieprzyjemnym doznaniem czuciowym i emocjonalnym. Jest związany z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, lub też jest opisywany tak, jak uszkodzenie tkanek. Ból jest typowym objawem zaawansowanej choroby nowotworowej. Występuje u 3/4 chorych, u których rozwinęły się przerzuty i u blisko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zapotrzebowania na wspomaganie żywieniowe

  Ocena stanu odżywienia chorego oraz ocena ryzyka rozwoju niedożywienia powinna nastąpić w chwili rozpoznania choroby nowotworowej. Ponowne oceny powinny być przeprowadzane regularnie, na przykład co dwa tygodnie. Ocena stanu odżywienia powinna być dodatkowo przeprowadzona za każdym razem, gdy wdrażany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika prowadzenia leczenia przeciwnowotworowego u dzieci

  Leczenie przeciwnowotworowe u dzieci i młodzieży niesie ze sobą dodatkowe wyzwania i trudności w porównaniu z leczeniem dorosłych. Na przykład, u dzieci poddawanych radioterapii jednym z największych problemów jest zapewnienie powtarzalności pozycji dziecka w czasie napromieniania. U dzieci w wieku poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kacheksja

  Kacheksja (wyniszczenie) jest złożonym zaburzeniem metabolicznym, charakteryzującym się postępującym spadkiem masy ciała. Na rozwój ka-cheksji składają się w różnych proporcjach: niewystarczające przyjmowanie pokarmów, zaburzenia wchłaniania i/lub zaburzenia metaboliczne. Ponadto, często obserwuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 215

  praca w formacie txt

Do góry