Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LARWA

  Stadium rozwojowe zwierząt, różniące się w znacznym stopniu od osobnika dojrzałego zarówno fizjologicznie jak i anatomicznie, powszechnie występujące w rozwoju bezkręgowców i płazów. Lawy często żyją w odmiennym od dojrzałych form środowisku i pobierają inny pokarm. Różnice mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEUKOPENIA

  Obniżona liczba krwinek białych (leukocytów) we kiwi obwodowej (norma 4-10 tys./ml krwi). Występuje w samoistnym uszkodzeniu układu krwiotwórczego (szpik kostny), w przebiegu chorób krwi i tkanki łącznej (kola-genoza).

  Towarzyszy ciężkim zakażeniom bakteryjnym (bakteryjne zapalenie wsierdzia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  Przekształcony i skrócony pęd, na którym osadzone są elementy związane w większym (pręciki, słupki) lub mniejszym (dno kwiatowe, okwiat) stopniu z rozmnażaniem płciowym roślin. Kwiat rozwija się z przekształconego wierzchołka wzrostu w pąkach szczytowym lub pachwinowych. Zawarty w nich merystem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /14 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBLIA

  Rodzaj pasożytniczych wiciowców zwierzęcych, których przedstawiciele występują w przewodzie pokarmowym wszystkich grup kręgowców. Żywią się endoosmotycznie (wchłanianie całą powierzchnią ciała), przenoszone w postaci cyst. Występująca u człowieka lamblia zwykle pa sożytuje w jelicie cienkim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATOSTAN

  Zbiór pędów, na których rozwijają się kwiaty, zwykle wyraźnie odgraniczony od reszty rośliny, często zawierający dodatkowo liście przykwiatowe. Kwiatostan uiistniony zawiera liście pełniące funkcje asymilacyjne, natomiast rzadko można spotkać kwiatostany całkowicie bezlistne. Sposób ułożenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /5 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMINARYNA

  Wielocukier zbudowany z reszt glukozy, połączonych wiązaniami glikozy-dowymi, o cząsteczkach rozgałęzionych. Budowa l. jest bardziej zbliżona do budowy celulozy niż skrobi (rozgałęzienia łańcuchów występują rzadko). L. występuje jako produkt asymilacji i materiał zapasowy u glonów z gromady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWITNIENIE

  Okres w życiu rośliny związany z rozmnażaniem płciowym, w którym wykształcają się kwiaty. Rozpoczyna się otwarciem pączka kwiatowego, a kończy zwiędnięciem kwiatu.

  Cały proces uzależniony jest od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: wiek rośliny, temperatura...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCETNIK

  Najlepiej zbadany przedstawiciel podtypu bezczaszkowców. Zwierzę morskie żyjące na piaszczystym dnie, w przybrzeżnych partiach pełnosłonych mórz. Do cech charakterystycznych należy zaliczyć:

  -    są drobnymi zwierzętami o wydłużonym, dwu-bocznie symetrycznym ciele, bez wyodrębnionej głowy;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTACJA

  Fizjologiczny proces, polegający na wydzielaniu mleka (początkowo siary) przez gruczoły sutkowe (mleczne) kobiet i samic ssaków. Gruczoły te zbudowane są z ułożonych promieniście, silnie ukrwionych płatów (w ilości ok. 15-20), oddzielonych od siebie tkanką łączną, z których wychodzą przewody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY NUKLEINOWE

  Polimerowe związki organiczne, zbudowane z nukleotydów, połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. Kwasy nukleinowe są liniowymi cząsteczkami. Uczestniczą w przechowywaniu informacji genetycznej, jej przekazywaniu i odczytywaniu, a więc ekspresji. Wyróżniamy:

  DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry