Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LILIOWCE

  Gromada bezkręgowców z typu szkarłupni. Żyją wyłącznie w morzach o dużym zasoleniu. Obejmuje gatunki woino żyjące oraz osiadłe. Ciało l. jaskrawo ubarwione, jest zbudowane z wklęsłego kielicha, odchodzących od niego ramion i łodyżki.

  Szkielet wapienny w kielichu zbudowany jest z płytek, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBIDO, popęd płciowy

  Skłonność do kontaktu płciowego z osobnikami przeciwnej płci. U kręgowców i człowieka I. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych oraz hormonów płciowych wydzielanych przez jądra i jajniki. Pojawienie się l. wiąże się z dojrzewaniem płciowym i zwiększeniem syntezy estrogenów u samic, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFOCYTY

  Niejednorodna grupa białych krwinek, odgrywająca istotną rolę w reakcjach odpornościowych organizmu. Posiadają zdolność rozpoznawania antygenów (markerów) powierzchniowych komórek obcych i własnych organizmu (antygenów zgodności tkankowej HLA - ang. hu-man leukocyte antigen). Powstają (Hmfopoeza) w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZEBNOŚĆ POPULACJI

  Jedna z podstawowych cech populacji, oznacza liczbę osobników składających się na daną populację, czyli zespół osobników jednego gatunku zamieszkujący w danym czasie określoną przestrzeń i wzajemnie na siebie oddziałujących.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA BOCZNA, linia naboczna

  Zespół skórnych komórek zmysłowych, wrażliwych na ruch wody, występujących u bezżuchwowców, ryb i larw płazów, L. b. umożliwia orientację w mętnej wodzie lub nocą i pozwala wyczuć zbliżającą się zdobycz.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LĘGNIOWCE

  Typ grzybopodobnych organizmów, zaliczanych do grzybów niższych. Obejmuje organizmy o dobrze rozwiniętej grzybni, złożonej z długich, rozgałęzionych, wielojądrowych strzępek, nie podzielonych ścianami poprzecznymi. Ściany komórkowe zbudowane są głównie z celulozy. U wszystkich I. brak gamet...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIANY

  Rośliny pnące, o zdrewniałych, trwałych łodygach, wspinające się po podporach żywych (drzewa) lub martwych (skały). L. występują głównie w wilgotnych lasach równikowych. Charakteryzują się szybkim wzrostem, mają specyficzną budowę anatomiczną - drewno nie tworzy jednolitego walca, lecz jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPIDODENDRON

  Iuskodrzew, wymarty gatunek należący do widłaków różnozarodniko-wych, występujący od górnego dewonu do permu.

  L. charakteryzował się prostym pniem o wysokości do 30 m, który na szczycie rozgałęziaj się dychotomicznie (widiasto), tworząc obszerną koronę. Równowąskie liście wyrastały na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAS

  Formacja roślinna, w której dominują drzewa o koronach stykających się ze sobą. Roślinność lasów zwykle dzieli się na warstwy zwane piętrami: drzewa (drzewostan), krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo) mchy, porosty. W zależności od typu lasu poszczególne piętra mogą wykazywać się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEUKOPLASTY

  Obok chloro- i chromoplastów stanowią autonomiczne organelle komórek roślinnych. Długości ok. 2-6 iim, otoczone podwójną błoną białkowo - lipidową, wypełnione stromą.

  Zawierają materiał genetyczny pod postacią kolistej cząsteczki DNA oraz rybosomy (70S, wolne lub związane z błonami)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry